Samen aan de slag voor meer diversiteit en inclusie binnen de openbare bibliotheek

Diversiteit en inclusie worden steeds belangrijker in Nederland. Niet alleen als het gaat om migratieachtergrond, maar ook in gesprekken over bijvoorbeeld gender en seksuele geaardheid. De bibliotheekwereld speelt in deze discussies een centrale rol als kenniscentrum en ontmoetingsplek voor ontelbare groepen. Het is dus belangrijk dat de bibliotheek meegroeit met deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij erkennen dat we in het verleden onvoldoende aandacht hebben geschonken aan de structurele ongelijkheid in onze maatschappij. Ons aanbod was, onbewust, geen goede representatie van de diversiteit van deze samenleving. Door diversiteit en inclusie als een vaste waarde in ons aanbodbeleid op te nemen, willen we bibliotheken helpen om hun collectie voor iedereen aantrekkelijk te maken.

Wat merk je daarvan als bibliotheek?
We nemen diversiteits- en inclusietitels op in onze Standing Orders en Express Titels. Niet alleen de boeken die media-aandacht krijgen maar ook minder bekende titels die wél zeer passen in het D&I-segment. 

Dit doen we door:

  • ons Inkoopteam uit te breiden met een specialist Diversiteit & Inclusie.
  • workshops te organiseren voor ons Inkoopteam en Selectieservice. Wat is diversiteit en inclusie en waar let je op?
  • samen te werken met gespecialiseerde boekhandels en partners.
  • kritisch te kijken naar Pim- en Siso-coderingen en die, waar nodig, aan te passen.

In het najaar organiseren we voor bibliotheken een webinar rondom dit onderwerp.

Samen aan de slag
Veranderen doe je samen. Heb jij ideeën of vragen? Laat het ons weten: info@nbdbiblion.nl