Raad van Toezicht

Het toezicht van NBD Biblion is ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code voor Cultuur. De Raad van Toezicht (RvT) is werkgever van het bestuur en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de NBD Biblion Groep. Ook zijn de leden sparringpartner voor het bestuur en adviseren zij gevraagd en ongevraagd over strategische ontwikkelingen. Belangrijke besluiten worden door het bestuur voorgelegd de RvT. Ook keurt de RvT ieder jaar de begroting, de jaarrekening, en het huishoudelijk reglement goed. De Raad komt tenminste vier keer per jaar bijeen en kent een audit-, HR-, marketing-, en remuneratiecommissie.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht leden, en zorgt in haar samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, en rol in het team. Tenminste twee leden zijn werkzaam in de boeken- en/of bibliotheekbranche. De voorzitter is onafhankelijk. 

Onze leden van de RvT

Anne Schroën - RvT klein

Anne Schroën, Koninklijke Boekverkopersbond

Lid

"NBD Biblion speelt een belangrijke rol bij het beschikbaar maken van boeken voor elke bibliotheekbezoeker. Dat NBD Biblion dat op zoveel verschillende manieren doet mag meer gezien worden."

Astrid Vrolijk-de Mooij - RvT klein

Astrid Vrolijk-de Mooij, directeur-bestuurder Stadkamer Zwolle

Lid (en lid HR-commissie)

"Wat mij drijft is om betekenisvol te zijn voor mensen en organisaties. NBD Biblion levert media en diensten zonder commercieel winstoogmerk aan openbare bibliotheken en scholen in Nederland en is een hele innovatieve organisatie."

Barbara de Greeff - RvT klein

Barbara de Greeff

Voorzitter en lid auditcommissie

"NBD Biblion is een voorloper met het inzetten van Artificial Intelligence om bibliotheken te ondersteunen in het goed adviseren van lezers over boeken. NBD Biblion is van alle markten thuis."

Geja Olijnsma - RvT klein

Geja Olijnsma, directeur-bestuurder Bibliotheek Venlo

Lid (en lid marketingcommissie)

"NBD Biblion is een stichting waarbij de opbrengsten ingezet worden ten gunste van de ontwikkeling van bibliotheken. Daardoor is NBD Biblion een perfecte partner voor de toekomst als het gaat om innovatie van diensten."

Henny Westdijk - RvT klein

Henny Westdijk

Lid (en lid auditcommissie)

"De bibliotheek is een van de mooiste plekken om in te mogen zijn, ik vergeet de tijd als ik ronddwaal tussen de boeken. NBD Biblion kan met haar diensten en innovaties bijdragen aan de sterkte van bibliotheken in de toekomst."

Jan-Willem Siebers - RvT klein

Jan-Willem Siebers

Lid (en lid marketingcommissie)

"NBD Biblion houdt zich bezig met belangrijke maatschappelijke issues. Met haar diensten ondersteunt NBD Biblion bibliotheken en scholen bij het bestrijden van laaggeletterdheid, bevorderen van het leesplezier en het verbeteren van (digitale) vaardigheden.

Martijn David - RvT klein

Martijn David, GAU/Mediafederatie

Vicevoorzitter

"NBD Biblion vormt een onmisbare en innovatieve schakel in de keten tussen auteur en lezer. Het is mooi om toezicht te mogen houden op een bedrijf dat mijn persoonlijke passie voor lezen deelt en uitdraagt."

"NBD Biblion is een maatschappelijke organisatie die bibliotheken en onderwijs ondersteunt en ontzorgt en daarmee dus bijdraagt aan het beter toegankelijk maken van lezen voor iedereen. Dat vind ik een prachtige doelstelling." 
Barbara de Greeff - RvT klein
Barbara de Greeff
Voorzitter RvT

Heb je een vraag voor het RvT? Het directiesecretariaat beantwoordt graag jouw vraag.

Contact directiesecretariaat

RvT groepsfoto met Nina Nannini