Diversiteit en inclusie: wijzigingen in het SISO en PIM

In een eerder bericht dit jaar hebben we gedeeld hoe we aan de slag gaan met het onderwerp diversiteit en inclusie binnen de openbare bibliotheek. Je kunt onze aandachtspunten hier vinden.

Diversiteit is een veelvoorkomend begrip met een soms wat losse definitie. In de kern gaat diversiteit over de unieke eigenschappen die ieder mens met zich meedraagt en hoe men zich hiermee identificeert. Denk bijvoorbeeld aan zichtbare kenmerken zoals gender, leeftijd, fysieke gezondheid en huidskleur, maar ook aan niet-zichtbare elementen zoals seksuele voorkeur, mentale gezondheid, politieke of religieuze overtuiging, culturele afkomst en economische status. Er bestaat een enorm rijkdom aan verschil in de maatschappij.

Hoewel dit niet de enige kenmerken zijn die er toe doen, behoren ze wel tot de belangrijkste. Daarom zet NBD Biblion de nodige stappen om de diversiteit op een betrokken manier te representeren in het aanbod.

Wijzigingen in het SISO
Eén van die onderwerpen die onze aandacht heeft is het aanbrengen van wijzigingen in het SISO. In het SISO zijn termen blijven hangen waarover wij nu kunnen spreken van veroudering. Sommige termen kunnen ook als stigmatiserend of kwetsend worden ervaren. De taal die gebruikt wordt om te spreken over een bepaalde groep reflecteert een bepaalde manier van denken.

Eerder dit jaar hebben wij nieuwe wijzigingen aangekondigd en bibliotheken de mogelijkheid gegeven om hierop te reageren. Daaruit is een definitieve lijst ontstaan met wijzigingen die wij per 2023 gaan invoeren. Zo introduceren we, onder andere, de codes ‘Mensen met een migratieachtergrond’, ‘Mensen met een beperking’ en ‘LHBTI’.

Een voorbeeld:

voorbeeld wijziging SISO

Het vervolg
Nadat de SISO-wijzigingen zijn doorgevoerd, is de vervolgstap om de PIM onder handen te nemen. Deze wijzigingen hebben een direct effect op de etiketten van boeken en media, vanwege de termen die op het rugetiket staan. Het kan zijn dat je hier iets van zult merken, doordat sommige etiketten opnieuw gemaakt en overplakt moeten worden.

Samen aan de slag
Veranderen doe je samen. Heb jij ideeën of vragen? Laat het ons weten: info@nbdbiblion.nl