Diversiteit in de collectie op middelbare school; lijst en tips

Na de positieve reacties op onze diversiteitslijst voor het basisonderwijs hebben we nu een gevarieerde lijst samengesteld voor het voortgezet onderwijs.


Diversiteit is een belangrijk onderwerp in het onderwijs. Het is essentieel dat leerlingen worden blootgesteld aan verschillende perspectieven en ervaringen om een breder begrip van de wereld te ontwikkelen. Een diverse collectie in de schoolbibliotheek kan leerlingen helpen verschillende culturen te begrijpen en waarderen, en draagt bij aan het aanpassingsvermogen van leerlingen. Daarnaast versterken boeken met diverse personages de identiteit en het zelfvertrouwen van leerlingen. Wil je meer diversiteit in je boekenaanbod? Lees verder voor tips.

1. Zorg ervoor dat je boekencollectie genoeg titels bevat van auteurs met diverse achtergronden.
Door het toevoegen van boeken geschreven door auteurs van verschillende etniciteit, genders, seksualiteiten, religies en culturen, kan de schoolbibliotheek een bredere selectie van stemmen en perspectieven bieden aan leerlingen. Dit kan leerlingen helpen om meer begrip en empathie te ontwikkelen voor verschillende gemeenschappen en hun ervaringen.

2. Bied verschillende genre's aan en kies binnen deze genre's ook eens voor boeken die het genre op een andere manier aanvliegen.
Bijvoorbeeld poëzie, graphic novels, autobiografieën, thrillers, historische fictie, enzovoort. Binnen deze genre's kan je dan ook diversiteit vinden in thema's zoals emancipatie, klimaatvraagstukken, lhbtqi+, leeftijd, of verschillende beperkingen.

3. Zorg voor een diverse selectie van personages.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat leerlingen zich kunnen identificeren met de personages in de boeken die ze lezen. Boeken met personages uit verschillende culturele achtergronden, met verschillende religies en leeftijden zullen leerlingen helpen om verschillende perspectieven beter te begrijpen en empathie te ontwikkelen voor mensen met verschillende achtergronden.

4. Schaf boeken aan in verschillende talen.
Lezen in je eigen taal over onderwerpen als gender, culturen of beperkingen, zorgt voor nog meer begrip en identificatie. Als je leerlingen hebt die meerdere talen spreken, is het dus belangrijk om ook boeken aan te bieden in die talen. Dit kan bijvoorbeeld door vertalingen te kopen. Wij bieden op onze webshop ook een breed aanbod aan boeken in verschillende talen.

Door deze tips toe te passen en meer diversiteit in je schoolbibliotheek op te nemen, bevorder je culturele geletterdheid, inclusie, en help je leerlingen om hun identiteit en zelfvertrouwen te versterken.
 

Bekijk diversiteit (VO)   Bekijk anderstalig aanbod