6 tips voor leesbevordering op de basisschool

kinderen

Leesbevordering is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Het stimuleert niet alleen hun taal- en leesvaardigheden, maar het kan ook hun creativiteit en verbeeldingskracht vergroten. We hebben enkele tips verzameld van onze specialisten om leesbevordering op de basisschool te bevorderen. 

1. Leesplezier staat voorop

Laat kinderen boeken kiezen die aansluiten bij hun interesses en leesniveau. Dit kan ervoor zorgen dat ze gemotiveerder zijn om te lezen en het plezier in lezen behouden. Aura junior is een bibliotheeksoftware die kinderen helpt boeken te vinden die aansluiten op hun interesse, leeftijd en niveau. Lees hier verder voor meer informatie: Aura Junior 

2. Leesactiviteiten organiseren 

Organiseer regelmatig leesactiviteiten, zoals voorleessessies, boekbesprekingen, leesclubs en leeswedstrijden. Deze activiteiten zorgen voor meer interactie met boeken en lezen, en kunnen kinderen aanmoedigen om nieuwe boeken te ontdekken.

3. Leesomgeving creëren 

Creëer een leesvriendelijke omgeving in de klas of bibliotheek. Richt de leeshoek aantrekkelijk in met kussens, dekens en goede verlichting. Zorg ook voor voldoende boeken en tijdschriften in verschillende genres en op verschillende leesniveaus. Kan je hier wel wat hulp bij gebruiken? NBD Biblion heeft gevarieerde en up-to-date startcollecties ontwikkeld voor het primair onderwijs. Of lees dit artikel over hoe een goede leesomgeving kan bij dragen aan leesbevordering.

4. Ouders betrekken  

Betrek ouders bij het bevorderen van leesplezier. Stimuleer ouders om voor te lezen aan hun kinderen, geef ze boekentips en benadruk het belang van samen lezen met hun kinderen. Organiseer ook ouderavonden waarbij het belang van lezen en leesbevordering wordt besproken. 

5. Lezen en multimedia combineren

Combineer lezen met multimedia, zoals luisterboeken, e-books en interactieve boeken. Dit kan een alternatief zijn voor kinderen die minder graag lezen en het kan hun interesse in lezen vergroten.

Deze laatste tip is bekend bij vrijwel iedere docent en wordt al veel toegepast in de klas. Toch kunnen we het niet voldoende benadrukken want het maakt echt een verschil.

6. Maak lezen onderdeel van de dag

Maak lezen een vast onderdeel van de dag, zoals een kwartiertje vrij lezen na de lunch of aan het begin van de schooldag. Op deze manier wordt lezen een gewoonte en een onderdeel van het dagelijks leven van kinderen.

Met deze tips kunnen leraren en ouders samenwerken om het leesplezier van kinderen te vergroten en hun taal- en leesvaardigheden te ontwikkelen. Veel succes en (lees)plezier!