NOT Beurs 2023
NOT NBDB

NBD Biblion is ook dit keer weer te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), de grootste vakbeurs van de onderwijsbranche. Kom je langs bij de stand van NBD Biblion?

Meld je gratis aan

Lessuggesties

September '22 | Lessuggestie 'Aan de slag met de databanken'

Onze Uittrekselbank en Literom zijn niet alleen een schat aan informatie, maar vormen ook de perfecte basis voor hele diverse lessen. Op deze pagina vind je drie lessuggesties waar je direct mee aan de slag kunt. In les 1 is dat het onderdeel 'Om over na te denken'. In les 2 zoomen we in op de auteursportretten. En in les 3 laten we zien hoe je de recensies van Literom kunt inzetten tijdens je les. 

Aan de slag met alle drie de lessuggesties? 
Download de complete set!

Nog geen abonnement op onze databanken?
Probeer ze tot de herfstvakantie gratis uit!

Les 1: 'Praten over boeken'


Aan de hand van het boek Confrontaties laten we je zien hoe je het uittrekselonderdeel 'Om over na te denken' kunt gebruiken bij groepsdiscussies en mondelingen.

Download lessuggestie 1  

Les 2: 'Onderzoek het oeuvre'


Aan de hand van het boek Klifi laten we je zien hoe je het oeuvre van een schrijver kunt onderzoeken met behulp van auteursportretten in de Uittrekselbank.

Download lessuggestie 2

Les 3: 'De jonge criticus'


In deze laatste aflevering focussen we op de receptie van een werk en hoe leerlingen deze kunnen onderzoeken met behulp van de Literom. We gebruiken Dennie is een star als voorbeeld. 

Download lessuggestie 3

Juni '22 | Lessuggestie 'Zomerleestips 2022'

Deze lessuggestie is erop gericht om leerlingen ook in de zomer te laten lezen/doorlezen, zodat ze hun leeslijst voor komend(e)schooljaar(jaren) stap-voor-stap vormgeven. Je kunt voor deze lessuggestie langer of korter de tijd nemen en een deel van de opdracht (stap 4 en 5) thuis laten voorbereiden.

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

  • Leerlingen komen tot de keus van minimaal één boek voor deze zomer.
  • Leerlingen verwoorden en bespreken hun leesimpressie.
  • Leerlingen lezen recensies en denken na over de doelgroep van een boek.
  • Leerlingen formuleren een advies tip en lichten die toe met argumenten.

September '21 | Lessuggestie 'De eerste pagina's'

Leerlingen vinden het vaak lastig om een boek te kiezen. Daar helpen wij graag bij met lessuggesties. Deze zijn zo ontwikkeld dat je ze kant en klaar kunt inzetten in je les. In iedere lessuggestie maken leerlingen kennis met vijf boeken. Ze leren onder andere hoe ze kunnen beoordelen of een boek bij ze past.

In de lessuggestie 'De eerste pagina's' maken leerlingen kennis met vijf boeken over het thema Identiteit.

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

  • Waar let je op bij het kiezen van een boek? 
  • Aan de slag met de databanken
  • Literaire teksten analyseren
  • Samen in gesprek over de boeken

Kunnen we helpen?

Heb je een vraag? Onze medewerkers helpen je graag verder. Ze adviseren je en kijken samen met jou welk product of welke dienst bij je past.

Neem contact op