Lessuggesties

Lessuggestie 'Versroman'

In deze lessuggestie staan twee versromans centraal: Toffee (2019) van Sarah Crossan en 67 seconden (2018) van Jason Reynolds. De boeken werden genomineerd voor Het Beste Boek voor Jongeren 2020 (Toffee) en 2019 (67 seconden) in de categorie ‘Vertaald’.  

Deze lessenreeks is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo  en de derde klas van het havo en vwo. Bij voorkeur hebben leerlingen eerder kennisgemaakt met poëzie (met traditionele gedichten en vrije verzen), evenals met stijlfiguren en vormen van beeldspraak.

De reeks bestaat uit vier lessen (van 45-50 minuten), maar biedt de docent de vrijheid om er meer of minder lestijd aan te besteden. Zo kun je bepaalde opdrachten wel of juist niet als huiswerk laten maken en is de slotopdracht optioneel. 

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

 • Leerlingen maken kennis met het genre van de versroman, analyseren de stijl van de versroman en verdiepen zich – met behulp van onze recensiedatabank Literom – in de effecten ervan.
 • Ze experimenteren met de stijl in versromans door zelf een kort verhaal in vrijeversvorm te schrijven (optioneel).  

Lessuggestie Young Adult-literatuur &
de Uittrekselbank

Ook in het onderwijs is Young Adult-literatuur niet meer weg te denken. In deze lessuggestie tippen we vijf Young Adult-romans waarvan we onlangs een uittreksel toevoegden aan de Uittrekselbank. Bij elke titel reiken we beknopte lesideeën aan om leerlingen met deze romans aan de slag te laten gaan. De Uittrekselbank is daarvoor een handig hulpmiddel. 

De lessuggestie is bedoeld voor:

 • Docenten Nederlands die lesgeven aan de derde klas of hoger 
 • Alle onderwijsniveaus: vmbo, havo, vwo  

Download de lessuggestie 

Lesdoelen

 • Informatie over Young Adult-literatuur.
 • Leerlingen maken kennis met het brede aanbod van Young Adult-literatuur.
 • Docenten ontvangen gerichte lesideeën bij de nieuwste Young Adult-romans.

Lessuggestie 'Zomerchallenge 2023'

Deze lessuggestie is erop gericht om leerlingen ook in de zomer te laten lezen/doorlezen, zodat ze hun leeslijst voor komend(en) schooljaar(jaren) stap-voor-stap vormgeven. Je kunt voor deze lessuggestie langer of korter de tijd nemen en een deel van de opdracht (stap 4 en 5) thuis laten voorbereiden.

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

 • Leerlingen komen tot de keus van minimaal één boek voor deze zomer.
 • Leerlingen verwoorden en bespreken hun leesimpressie.
 • Leerlingen lezen recensies en denken na over de doelgroep van een boek.
 • Leerlingen formuleren een advies tip en lichten die toe met argumenten.

Lessuggestie 'Aan de slag met... het Boekenweekthema 2023: Identiteit'

Van 11 tot en met 19 maart 2023 is het Boekenweek. Onder het motto ‘Ik ben alles’ staat dit jaar het thema identiteit centraal. De lessuggestie ‘Aan de slag met het Boekenweekthema 2023: identiteit’ gaat hier dieper op in. 

De lessuggestie is een handreiking om met het Boekenweekthema aan de slag te gaan in literatuurlessen in de bovenbouw van het havo en vwo. 

Na een algemene introductie verdiepen leerlingen zich in het thema aan de hand van Ik ben er niet van Lize Spit, auteur van het Boekenweekgeschenk 2023. 

Over de lessuggestie

 • De lessuggestie stelt een korte introductieles voor waarin leerlingen kennismaken met identiteit en intersectionaliteit. Erna volgen vragen en opdrachten bij Ik ben er niet, die leerlingen kunnen maken voor hun leesdossier of/en die klassikaal of in groepsverband besproken kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld de hele klas of een deel van de klas – in een boekenclub of leeskring – hetzelfde boek leest.

Lessuggestie 'Aan de slag met de databanken'

Onze Uittrekselbank en Literom zijn niet alleen een schat aan informatie, maar vormen ook de perfecte basis voor hele diverse lessen. Op deze pagina vind je drie lessuggesties waar je direct mee aan de slag kunt. In les 1 is dat het onderdeel 'Om over na te denken'. In les 2 zoomen we in op de auteursportretten. En in les 3 laten we zien hoe je de recensies van Literom kunt inzetten tijdens je les. 

Aan de slag met alle drie de lessuggesties? 
Download de complete set!

Nog geen abonnement op onze databanken?

Neem nu een proefabonnement!

Les 1: 'Praten over boeken'


Aan de hand van het boek Confrontaties laten we je zien hoe je het uittrekselonderdeel 'Om over na te denken' kunt gebruiken bij groepsdiscussies en mondelingen.

Download lessuggestie 1  

Les 2: 'Onderzoek het oeuvre'


Aan de hand van het boek Klifi laten we je zien hoe je het oeuvre van een schrijver kunt onderzoeken met behulp van auteursportretten in de Uittrekselbank.

Download lessuggestie 2

Les 3: 'De jonge criticus'


In deze laatste aflevering focussen we op de receptie van een werk en hoe leerlingen deze kunnen onderzoeken met behulp van de Literom. We gebruiken Dennie is een star als voorbeeld. 

Download lessuggestie 3

Lessuggestie 'Zomerleestips 2022'

Deze lessuggestie is erop gericht om leerlingen ook in de zomer te laten lezen/doorlezen, zodat ze hun leeslijst voor komend(e)schooljaar(jaren) stap-voor-stap vormgeven. Je kunt voor deze lessuggestie langer of korter de tijd nemen en een deel van de opdracht (stap 4 en 5) thuis laten voorbereiden.

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

 • Leerlingen komen tot de keus van minimaal één boek voor deze zomer.
 • Leerlingen verwoorden en bespreken hun leesimpressie.
 • Leerlingen lezen recensies en denken na over de doelgroep van een boek.
 • Leerlingen formuleren een advies tip en lichten die toe met argumenten.

Lessuggestie 'De eerste pagina's'

Leerlingen vinden het vaak lastig om een boek te kiezen. Daar helpen wij graag bij met lessuggesties. Deze zijn zo ontwikkeld dat je ze kant en klaar kunt inzetten in je les. In iedere lessuggestie maken leerlingen kennis met vijf boeken. Ze leren onder andere hoe ze kunnen beoordelen of een boek bij ze past.

In de lessuggestie 'De eerste pagina's' maken leerlingen kennis met vijf boeken over het thema Identiteit.

Download de lessuggestie en bijbehorende materialen 

Lesdoelen

 • Waar let je op bij het kiezen van een boek? 
 • Aan de slag met de databanken
 • Literaire teksten analyseren
 • Samen in gesprek over de boeken

Kunnen we helpen?

Heb je een vraag? Onze medewerkers helpen je graag verder. Ze adviseren je en kijken samen met jou welk product of welke dienst bij je past.

Neem contact op