Winactie meertalig boekenpakket

Leesbevordering in meertalige gezinnen

Op Jeugdbibliotheek.nl kunnen meertalige gezinnen gratis voorleesfilmpjes bekijken in het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks. Tien pilotbibliotheken hebben de prentenboeken uit deze voorleesvideo's ook opgenomen in hun collectie. 

Eén van de pilotbibliotheken is Bibliotheek West-Achterhoek. Jacqueline Terwijn is werkzaam als specialist Educatie bij deze bibliotheek. Zij zet de meertalige materialen op verschillende manieren in. Bijvoorbeeld binnen de VoorleesExpress.

Jacqueline Terwijn Bibliotheek West-Achterhoek


Jacqueline: ‘De combinatie van het voorleesfilmpje en het bijbehorende prentenboek werkt heel goed voor de meertalige gezinnen. Onze voorleesvrijwilligers introduceren de meertalige prentenboeken en filmpjes in hun voorleesgezin. Samen met de ouders scannen ze de QR-code op het boek, die verwijst naar het bijbehorende voorleesfilmpje dat ze samen bekijken, met het fysieke boek erbij. Ouders reageren heel enthousiast als ze hun thuistaal zien en horen.’ 

Vanuit het programma Boekstart is er ook aandacht voor de diverse thuistalen voor de allerjongsten en hun ouders. 'Wij hebben onlangs de Internationale Voorleesdagen georganiseerd met meertalige BoekStart voorleesuurtjes. Op tablets konden ouders de meertalige voorleesfilmpjes direct bekijken met hun kinderen. Ook kregen ze instructie over hoe ze ook thuis van het aanbod kunnen genieten via de online Jeugdbibliotheek. De beschikbare instructiefilmpjes zijn daarbij een handig hulpmiddel. De reacties van ouders op het meertalige aanbod zijn heel positief en warm:

Een moeder zag een Turks prentenboek en drukte het direct tegen haar hart, het boek werd letterlijk omarmd. Daaruit blijkt de kracht van de thuistaal; de taal van je hart!’ vertelt Jacqueline.

Winactie anderstalige boeken

Speciale winactie

NBD Biblion stelt een pakket beschikbaar van 5 boeken uit het thema-aanbod Anderstalige boeken. Wil je aan de slag met de meertalige voorleesfilmpjes en de bijbehorende fysieke boeken? Meld je dan aan via dit formulier
Je bepaalt zelf welke 5 titels je wilt ontvangen en in welke taal. Meedoen kan t/m 12 april 2023.

Thema-aanbod Anderstalige boeken

Alle prentenboeken die bij de meertalige voorleesfilmpjes horen, zijn op voorraad bij NBD Biblion. Bibliotheken, maar ook scholen en kinderdagverblijven kunnen deze boeken bestellen via shop.nbdbiblion.nl. Op alle boeken zitten ook stickers met QR-codes, waarmee je direct naar de juiste pagina op Jeugdbibliotheek.nl wordt gelinkt.

Meertaligheid als verrijking

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. Als kinderen de thuistaal goed leren, kan dat helpen bij het leren van de schooltaal. Daarvoor is het belangrijk dat er divers en rijk aanbod in die taal is, bijvoorbeeld in de vorm van boeken en voorleesfilmpjes. Voorlezen is een van de effectiefste manieren om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Gratis beschikbaar via Jeugdbibliotheek.nl

De filmpjes en prentenboeken voorzien kinderen die opgroeien in meertalige gezinnen van extra taalaanbod in hun thuistaal.
In de voorleesfilmpjes wordt een prentenboek in één van de talen voorgelezen. Daarbij zie je de prenten en hoor je klassieke muziek. Daarnaast zijn er informatieve filmpjes beschikbaar waarin de voorlezers vertellen over de kracht van de thuistaal en de rijkdom van meertaligheid. 

De voorleesfilmpjes zijn voor iedereen met een bibliotheeklidmaatschap te zien via Jeugdbibliotheek.nl. Een lidmaatschap is gratis voor alle kinderen onder de 18 jaar. Ook zijn de filmpjes te bekijken in de Bibliotheek. Daarnaast kunnen bibliotheken zowel de digitale als fysieke meertalige collectie toepassen binnen hun leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten.

Ontwikkelproject Leesbevordering in meertalige gezinnen

De voorleesfilmpjes zijn geproduceerd door de Voorleeshoek als onderdeel van het ontwikkelproject ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’, waarin leesbevorderingsorganisaties gezamenlijk optrekken. Voor dit project hebben Rijnbrink, De Voorleeshoek, SPN, de KB nationale bibliotheek en Stichting Lezen de handen ineen geslagen met de openbare bibliotheken. Het project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert.

Naar het anderstalige aanbod