Skillsdojo introduceert interactieve game over polarisatie 

Interactieve game polarisatie

Polarisatie is een groeiend wij-zij-denken. Hoewel vaak in de media en politiek grote onderwerpen zoals immigratie centraal staan, zijn het op scholen vaak de kleine dingen die polarisatie versterken. Deze subtiele issues kunnen leiden tot spanningen in de klas en op het schoolplein. Het is daarom van belang dat we polarisatie op een positief kritische en veilige manier inzichtelijk en bespreekbaar maken in de klas. 

Skillsdojo introduceert interactieve game over polarisatie 
We geloven in de kracht van verhalen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het complexe thema van polarisatie dichter bij kinderen te brengen door middel van een game, verrijkt met analogieën uit jeugdboeken. Deze aanpak stimuleert kinderen om zich in te leven, waardoor polarisatie niet alleen begrijpelijker wordt, maar ook gemakkelijker bespreekbaar. Een positief aspect van polarisatie is dat het ons confronteert met diverse standpunten. Wanneer we bereid zijn van elkaar te leren, biedt dit de kans om samen te werken aan het oplossen van problemen en het verbeteren van situaties.

Duik in de wereld van boeken met Bibendo 
Samen met het platform van Bibendo, en met steun van SIDN fonds, lanceren we in januari een ca. 1 uur durende game voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Deze digitale speurtocht door boeken laat kinderen kennismaken met polarisatie en het belang van open communicatie. De game is geschikt om te spelen op zowel bibliotheken als scholen. En sluit naadloos aan bij de kerndoelen voor Nederlands en de nieuwe digitale geletterdheid ontwikkeld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). 

Kijk hier voor meer informatie over Skillsdojo.