Gratis lessuggesties: Aan de slag met de databanken les 3 - De jonge criticus

Wist je dat je de Uittrekselbank en de Literom ook heel goed kunt gebruiken voor een actieve en veelzijdige les?

We laten je aan de hand van drie lessuggesties zien hoe je dat kunt doen. De komende weken versturen we iedere week één lessuggestie aan de hand van een populaire titel.  

In deze laatste aflevering focussen we op de receptie van een werk en hoe leerlingen deze kunnen onderzoeken met behulp van de Literom. We gebruiken Dennie is een star als voorbeeld. Je download 'm hier!

In deze video lichten we de les kort toe. 

Nog geen toegang tot de Uittrekselbank? Probeer het gratis uit tot de herfstvakantie!