Gratis lessuggesties: Aan de slag met de databanken les 2- Onderzoek het oeuvre

Wist je dat je de Uittrekselbank en de Literom ook heel goed kunt gebruiken voor een actieve en veelzijdige les?

We laten je aan de hand van drie lessuggesties zien hoe je dat kunt doen. De komende weken versturen we iedere week één lessuggestie aan de hand van een populaire titel.  

Deze week alweer de tweede lessuggestie: Onderzoek het oeuvre. Aan de hand van het boek Klifi laten we je zien hoe je het oeuvre van een schrijver kunt onderzoeken met behulp van auteursportretten in de Uittrekselbank. Je download 'm hier!

In deze video lichten we de les kort toe. 

Nog geen toegang tot de Uittrekselbank? Probeer het gratis uit tot de herfstvakantie!

Volgende week verspreiden we de laatste lessuggestie: De jonge criticus. Waarin leerlingen aan de slag kunnen met de ontvangst van een werk.