Winnaars Beste Bibliotheek & Bibliotheekspecialist 2021 zijn bekend!

HuB.Bibliotheek Kerkrade Beste Bibliotheek van Nederland 2021 Jantien Borsboom Beste Bibliotheekspecialist 2022

beste bibliotheek en specialist 2021

De HuB.Bibliotheek in Kerkrade is door publiek en vakjury gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland 2021 en mag een jaar lang deze titel dragen. De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland is een initiatief van Bibliotheekblad, het vakblad en platform voor de bibliotheeksector in Nederland en Vlaanderen, en Stichting NBD Biblion, de dienstverlenende organisatie en kennispartner voor openbare bibliotheken en mediatheken in Nederland.

HuB.Bibliotheek Kerkrade won de finale, die bestond uit vijf genomineerde openbare bibliotheken, en kreeg vandaag de award uitgereikt door Nina Nannini, directeur van Stichting NBD Biblion, tijdens een livestream die geheel in het teken stond van deze uitreiking. Naast de Beste Bibliotheek werd ook de Beste Bibliotheekspecialist 2021 gekozen. Deze award ging naar Jantien Borsboom, projectleider KennisCloud en programmamaker bij het Digilab & de LocHal van Bibliotheek Midden-Brabant.

Andere genomineerden
Naast HuB.Bibliotheek Kerkrade waren nog vier bibliotheken genomineerd:
• Bibliotheek Alphen Centrum
• Bibliotheek Budel
• CulturA & Zo Nootdorp
• Bibliotheek Venlo

Bij de specialisten waren Anneke Tiddens, lees- en mediaconsulent bij Biblionet Groningen en Milet Verberne, marketing- & communicatiespecialist bij Bibliotheek Hoorn genomineerd.

Uit het juryrapport over HuB.Bibliotheek Kerkrade
De vakjury was het op grote lijnen met elkaar eens en koos er uiteindelijk voor met de prijs een boost te geven aan de bibliotheek die de afgelopen jaren de grootste ontwikkelingen heeft doorgemaakt en het verdient om daarmee nog meer in de spotlights te komen te staan. Citaat juryrapport: ‘Voor een werkgebied als Kerkrade, met een hoog percentage laaggeletterden en veel wegtrekkende jongeren, is een grote bibliotheek als deze een zegen. Vier jaar na de openstelling staat er een prachtig gebouw. Daarnaast zijn in die periode ook grote verbeteringen in de organisatie doorgevoerd. De bibliotheek biedt een veelheid aan hulp op allerlei terreinen, zeker voor de doelgroepen die het het hardst nodig hebben. Ook gaat de bibliotheek steeds meer samenwerkingen aan met partners in de omgeving.

Het ledenaantal en de professionaliteit van de organisatie groeien langzaam maar gestaag mee. Toch moet de bibliotheek nog door een belangrijk deel van de lokale bevolking worden ontdekt. Wellicht kan de horecagelegenheid een aanzwengelende werking hebben: deze is nu maar beperkt geopend. Ook de samenwerking met het theater kan worden verbeterd. De komende jaren mag het in de bibliotheek van Kerkrade nog meer gaan bruisen.’

Beste Bibliotheekspecialist: Jantien Borsboom
Iedere twee jaar wordt ook de Beste Bibliotheekspecialist van Nederland gekozen. Hoewel de publieksjury massaal stemde op Anneke Tiddens, lees- en mediaconsulent bij Biblionet Groningen, gaven de jurystemmen, die twee keer tellen, uiteindelijk de doorslag. Daarmee is de winnaar Jantien Borsboom, projectleider KennisCloud en programmamaker bij het Digilab & de LocHal van Bibliotheek Midden-Brabant. Zij wordt geroemd om haar innovativiteit op het gebied van nieuwe media, waarin zij een sterke strategische visie laat zien. Ook de werkzaamheden van Anneke Tiddens worden geprezen: met haar netwerkkwaliteiten betekent zij al ruim 37 jaar veel voor de sector. De derde kandidaat, communicatiespecialist Milet Verberne, ontving veel lof voor het vriendschapsabonnement van de Hoornse bibliotheek, waarmee ze minderbedeelden in de gemeenten toegang geeft tot het aanbod van de vestiging. En dat is ook een fantastische prestatie.

Indrukwekkende bibliotheken
De juryleden hebben ook dit jaar weer alle genomineerde bibliotheken bezocht. Zij waren onder de indruk van de prachtige, veelal nieuwe gebouwen waarin deze organisaties zijn gehuisvest. Allemaal vervullen ze een brede functie in hun werkgebied, die aansluit bij de maatschappelijke bibliotheek van vandaag de dag. Dat doen ze met ruime openingstijden en een breed activiteitenprogramma, dat steeds in samenwerking met lokale partners wordt geëxploiteerd. In veel van deze bibliotheken heeft de collectie daar niet onder geleden. In de genomineerde vestigingen zijn alle faciliteiten aanwezig om ook in de nabije toekomst een spilfunctie in hun werkgebied te vervullen. Daarmee hebben ze alle vijf een voorbeeldfunctie voor de rest van het Nederlandse bibliotheekveld.

Aantal stemmen
In totaal hebben gedurende de stemperiode (1 t/m 22 oktober) 7037 mensen hun stem uitgebracht voor de Beste Bibliotheek en 3377 mensen op de Beste Bibliotheekspecialist. Stemmen kon via de website bibliotheekblad.nl. Uiteraard was het niet mogelijk om meer dan één keer een stem uit te brengen. Het grote aantal stemmers bewijst eens te meer dat de openbare bibliotheek een groot draagvlak kent in de samenleving. Winnen is geweldig voor de bibliotheek die het overkomt omdat het berust op een gezamenlijke inspanning van alle medewerkers en de overwinning tot stand komt door een gecombineerde mening van vakjury en publiek.

Juryleden
De vakjury bestond uit Hans van Velzen (bibliotheekadviseur, auditor, voorzitter KB-Inkoopcommissie e-content en voormalig directeur-bestuurder OBA), Menno Goosen (hoofdredacteur Bibliotheekblad), Peter Kok, (directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant en winnaar van de Beste Bibliotheek 2020, LocHal), Jeanine Deckers (directeur-bestuurder Bibliotheek Bibliorura, bestuurslid Vereniging van Openbare Bibliotheken, architectuurhistoricus en maker van het blog Ten Aanval), Chris Wiersma (adviseur en interimmanager, wegvoorbereider Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem en voormalig directeur-bestuurder de Nieuwe Bibliotheek) en Jolanda Robben (senior adviseur bij Biblionet Groningen en winnaar van de Beste Bibliothecaris 2018-2019). De vijf genomineerde bibliotheken werden bezocht door deze juryleden, die hun kennersblik lieten gaan over zaken als gebouw & inrichting, diensten & producten en service & klantgerichtheid, maar die vooral oog hebben voor de maatschappelijke en culturele werking van de bibliotheek en de samenwerking met individuele en institutionele partners.

Doel verkiezing
Door middel van de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland willen Bibliotheekblad en Stichting NBD Biblion laten zien dat Nederland beschikt over aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende bibliotheken die het waard zijn om in stand te houden. De wedstrijd zorgt lokaal en landelijk voor een zinvolle discussie over de plaats en de functie van een bibliotheek in de lokale samenleving en genereert, zeker plaatselijk en regionaal, veel publiciteit. Medewerkers ervaren een nominatie als een geweldige opsteker. De verkiezing wil nadrukkelijk geen prijs voor het mooiste gebouw zijn, maar wil de vestiging onderscheiden die het best functioneert, die optimaal invulling geeft aan de functies uit de Bibliotheekwet.

Over Bibliotheekblad
Bibliotheekblad is al decennialang hét vakblad en platform voor de bibliotheeksector in Nederland en Vlaanderen. Het blad draagt bij aan het besef dat bibliotheekwerk maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. Het tijdschrift bereikt openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, gevangenisbibliotheken, en overheids- en universiteitsinstellingen met een bibliotheek, zowel in Nederland als in Vlaanderen (www.bibliotheekblad.nl).

Over Stichting NBD Biblion
Stichting NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie en kennispartner voor openbare bibliotheken en mediatheken in Nederland. Naast het selecteren, recenseren en beschrijven van media levert NBD Biblion jaarlijks twee miljoen uitleenklare exemplaren aan de openbare bibliotheken en schoolmediatheken. Verder ontwikkelt NBD Biblion voortdurend nieuwe (digitale) diensten en producten om de dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren (www.nbdbiblion.nl).

Kijk het evenement hier terug