We zijn van start! | Hybride Bibliotheek

samenwerking

In maart schreven we over de samenwerking die we zijn aangegaan met Bibliotheek AanZet in Dordrecht. We zijn inmiddels al even onderweg en geven daarom graag een update. 

De opzet van het project: Sprint 0 
“Elk groot project begint met een eerste stap, en voor ons was dat 'Sprint 0'. Deze fase was niet gericht op het direct ontwikkelen van productfeatures, maar op het plannen en structureren van onze samenwerking”, vertelt Daniel Boers die vanuit NBD Biblion betrokken is bij de samenwerking. Sprint 0 was dus cruciaal voor het leggen van een sterke fundering waarop het project kan bouwen. 

Samenwerkingsstructuur 
In de eerste fase hebben we de tijd genomen om duidelijke samenwerkingsafspraken te maken. “Dan moet je denken aan het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden binnen het team en het in kaart brengen en opzetten van verschillende communicatiekanalen die zorgen voor een continue en heldere dialoog tussen alle projectleden”, aldus Daniel.  

Verbinding en engagement 
Een belangrijk onderdeel van Sprint 0 was dus het leggen van een sterk fundament onder dit project en het verbinden van alle teamleden. Daniel legt uit dat door iedereen die bij het project betrokken is bij elkaar te brengen er een gemeenschappelijk doel is geformuleerd. “Dit is essentieel voor een goede samenwerking.”

Agile werkwijze 
Vanaf het begin is besloten om ‘Agile’ te gaan samenwerken. Hierdoor kun je flexibel zijn en brengen je eventuele issues snel in kaart. Daniel vertelt wat de belangrijkste onderdelen van deze aanpak zijn: 

  • Product backlog: Hier verzamelen we alle vereisten van het project, van kleine taken tot grote features. Dit document leeft en wordt continu bijgewerkt naarmate we meer leren en ons project vordert. 
  • Sprint planning: Elk projectlid heeft een stem in welke taken prioriteit hebben en opgenomen worden in de volgende sprint. Dit zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het hele team. 
  • Sprint uitvoering en review: Na de planning gaan we aan de slag met de uitvoering. Aan het eind van elke sprint beoordelen we samen het werk dat is gedaan en plannen we verbeteringen voor de volgende sprint. 

 
Vooruit kijken 
Hoewel we nog maar aan het begin staan, zijn we al bezig met het ontwikkelen van enkele eerste features die gericht zijn op het efficiënter maken van de bibliotheekervaring, zoals het verkorten van wachtrijen voor boeken. Dit project belooft niet alleen een verbetering van bibliotheek diensten, maar ook een diepgaande verandering in hoe we werken en innoveren binnen bibliotheken. Rutger Schönfeld van AanZet vult concreet aan: “We hebben ervoor gezorgd dat onze collectiemanager voortaan de online etalage kan inrichten met populaire of maatschappelijk actuele boeken.”


Doe mee 
“We kijken uit naar de reis die voor ons ligt en naar de successen die we samen zullen behalen.  We verwelkomen alle feedback van onze collega's uit andere bibliotheken. Laten we samen innoveren, samen groeien, en samen werken aan de toekomst van de bibliotheek”, aldus Daniel. Hier sluit Ronald Capelle van AanZet zich bij aan. “We hebben een lijst met prachtige ideeën samengesteld die het leven van onze lener leuker gaan maken. Het is nu aan onze Product Owner Rutger om te bepalen wat prioriteit heeft.”