Uitnodiging Webinar Publieke waarde van de openbare bibliotheek

Het blijft lastig om de maatschappelijk-educatieve rol van openbare bibliotheken zichtbaar te maken voor subsidiegevers en samenwerkingspartners. Want hoe breng je de maatschappelijke relevantie, de impact, het effect en de publieke waarde van deze diensten goed voor het voetlicht? Tijdens het webinar Publieke waarde openbare bibliotheken  krijg je o.a. handvatten aangereikt om jouw bibliotheek beter te positioneren bij gemeentes en samenwerkingspartners. 

Je bent van harte uitgenodigd om op 15 februari, 10.30 uur dit webinar bij te wonen.

Onderzoek

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan naar de culturele, maatschappelijke en educatieve waarde van bibliotheken voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door BiSC, Cubiss, Probiblio, NBD Biblion en OCLC. 

Tijdens het webinar presenteert prof. dr. Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis de uitkomsten van dit onderzoek, licht zijn bevindingen nader toe en reikt handvatten aan. Na de presentatie vindt er een paneldiscussie plaats met het publiek en de initiatiefnemers van het onderzoek.

Meld je nu aan voor dit webinar