Terugkijken webinar Publieke waarde openbare bibliotheek

Op 15 februari vond op initiatief van BiSC, Cubiss, Probiblio, OCLC en NBD Biblion het webinar Publieke waarde van de openbare bibliotheek plaats. Heb je het gemist? Kijk het dan hier terug. 

 

In dit webinar krijg je o.a. handvatten aangereikt om jouw bibliotheek beter te positioneren bij gemeentes en samenwerkingspartners. Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers.

Rapport

Van het onderzoek is ook een rapport gemaakt. Dit rapport helpt je bij het vertellen van een inhoudelijk, samenhangend verhaal over hoe de openbare bibliotheek bijdraagt aan het creëren van publieke waarde voor de (lokale) samenleving. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis, in lijn met de uitgangspunten van de landelijke netwerkagenda.

Bekijk het rapport