Sociaal jaarverslag 2022

Voorkant jaarverslag 2022

Bibliotheken maken een transitie door van uitleenbibliotheek naar een multifunctionele bibliotheek met brede maatschappelijke en educatieve taken, zoals die zijn vastgelegd in de Bibliotheekwet. En NBD Biblion ontwikkelt mee. Het is onze missie om bibliotheken en scholen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en te ondersteunen. Trots delen wij met jullie hierbij ons Sociaal Jaarverslag 2022. 

Ga naar het jaarverslag

De overheid streeft sinds 2022 actief naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Deze hernieuwde aandacht voor het bibliotheekwerk in Nederland zorgt voor een veranderende vraag van bibliotheken. Wij passen onze diensten hier continu op aan. Dat doen wij met veel plezier en in samenwerking met onze klanten. Samen met bibliotheken identificeren we mogelijkheden en kansen voor innovatie en ontwikkelen we oplossingen voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

De NBD Biblion Groep als geheel heeft geen winstoogmerk. Met de stichting ontwikkelen we activiteiten voor bibliotheken en scholen zonder commerciële doelstellingen. Eventuele winst uit onze besloten vennootschappen investeren we in de stichting. Hiermee ontwikkelen we vernieuwende diensten, die we anders niet zouden kunnen ontwikkelen en helpen we onze klanten extra voortuitgang te boeken.

Benieuwd naar het hele verslag? Bekijk het hier.