Skillsdojo en Interxion werken samen voor verbeteren digitale vaardigheden kinderen

Lesstof moet onder andere voor meer diversiteit zorgen in de tech-sector

We werken met de leverancier van datacenterdiensten Interxion: A Digital Realty Company  samen om kinderen tussen de tien en veertien jaar te onderwijzen in de rol van datacenters en data in de samenleving.  We hebben een module ontwikkeld met onder meer een interactieve datacentergame. De module duurt circa 120 minuten en bestaat uit drie onderdelen – ook wel missies genoemd. De module wordt vanaf 1 februari 2022 kosteloos aangeboden aan zowel basisscholen als middelbare scholen, en bibliotheken.

Bekijk de module op Skillsdojo

Kinderen onthouden lesstof het beste door er actief mee bezig te zijn en het echt te ervaren. Lesstof verwerken in games is hier uitermate geschikt voor. In een veilige leeromgeving krijgen de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig of klassikaal met de lesstof aan de slag te gaan. De game in de module is uitdagend, werkt motiverend, en is informatief. Verder kunnen leraren de lesstof zelf invullen en vakoverstijgend inzetten. De module kan bijvoorbeeld worden gebruikt als activiteit tijdens een projectweek over internet of digitalisering. 

In het eerste deel van de module wordt de voorkennis getoetst en krijgen de kinderen meer informatie over hoe websites, apps en data werken én waar deze data wordt opgeslagen. In het tweede deel gaan ze aan de slag met de datacentergame en leren ze spelenderwijs met allerlei minigames wat nou precies een datacenter is, welke functie de cloud heeft, en hoe datacenters energie opwekken. In het derde en laatste onderdeel blikken de kinderen terug op de datacentergame en leren zij nog een aantal randzaken met betrekking tot data en datacenters.

Inclusieve lesstof
De datacentergame is ontwikkeld door Interxion en VHTO, een organisatie die de kar trekt in Nederland op het gebied van meer genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De tech-sector kent een ondervertegenwoordiging van vrouwen, mede doordat het enthousiasme en de interesse in deze sector wegebt gedurende de middelbare schooltijd. 

Tijdens de datacentergame zien de kinderen mannelijke, vrouwelijke en non-binaire werknemers in verschillende rollen terug. Dit legt de nadruk op de gelijke kansen die een carrière in de tech-sector biedt. We verwachten dan ook dat meer meisjes geïnteresseerd raken in deze branche, wat uiteindelijk goed is voor de diversiteit.

De module is sinds 1 februari 2022 beschikbaar. Tot nu toe zijn eerdere modules van Skillsdojo 350.000 keer voltooid. Direct naar de module op Skillsdojo

Skillsdojo is sinds 2021 onderdeel van NBD Biblion. Op dit online educatieplatform kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar  ‘21e-eeuwse digitale vaardigheden’ leren. 

Interxion:  A Digital Realty Company, is een toonaangevende aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in heel EMEA.