Omwerklijsten 'Jezelf zijn'

Met ingang van a.i.-week 2022/01 leveren wij prentenboeken (AP en AK) met het thematrefwoord Jezelf zijn op de rug. Dit vervangt het rugetiket Anders zijn, dat wij voorheen gebruikten voor prentenboeken met thema’s als diversiteit en inclusiviteit.

We hebben nu ook drie omwerklijsten samengesteld met alle titels met dit nieuwe thema. De lijsten bevat alle prentenboeken die in het verleden met Anders zijn toegekend kregen en nu in de centrale catalogus zijn vervangen door Jezelf zijn. Dit betreft zowel alle Nederlandstalige als vreemdtalige prentenboeken met dit rugetiket.   

Het thema Jezelf zijn is breder dan Anders zijn en past ook bij verhalen over identiteit of zelfvertrouwen. Daarom hebben we ook een lijst gemaakt met titels die voorheen geen thema kregen, maar waar wij nu alsnog Jezelf zijn aan hebben toegekend. 

Het aanpassen van het thematrefwoord past goed binnen ons beleid naar meer diversiteit en inclusie in ons aanbod voor de openbare bibliotheek.

Omwerklijst 1: Jezelf zijn vervangt Anders zijn
Omwerklijst 2: Vreemdtalige prentenboeken met rugetiket Jezelf zijn
Omwerklijst 3: Prentenboeken voorheen zonder thema

Van de leverbare titels uit bovenstaande omwerklijsten is t/m 23 maart 2022 ook een themalijst beschikbaar op onze webshop.