Nieuwe mediasoorten voor Openbare Bibliotheken in de GGC

Sinds enige tijd verschijnen er in het segment Games dat op de markt komt ook games voor de Playstation 5 en voor de XBOX S/X. Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling heeft NBD Biblion twee nieuwe mediasoorten aangevraagd bij OCLC voor een bijbehorende OB-drager in kenmerkcode 0503. Daarmee willen we de bibliotheken tegemoet komen die deze titels zelf aanschaffen en de terugvindbaarheid in de catalogi vergroten.

Het betreft een mediasoort voor de Playstation 5 en tevens een mediasoort voor de XBOX S/X.

De Playstation 5 krijgt als OB drager PS5 in kenmerkcode 0503 en dient als volgt te worden ingevuld:

 #PlayStation 5=PS5 %%obdrager

De XBOX S/X krijgt als OB-drager XBX4 in kenmerkcode 0503 en dient als volgt te worden ingevuld:

 #Xbox X=XBX4 %%obdrager

Voor de duidelijkheid dient vermeld te worden dat alleen de XBOX X een schijfstation
heeft voor fysiek gedistribueerde games daarom gaat de voorkeur ook uit naar die aanduiding. NDB Biblion zal dit soort titels voorlopig niet in het weekaanbod aan gaan bieden vanwege de moeilijke verkrijgbaarheid. De titels worden wel opgenomen in een bestellijst met handelsmaterialen. OCLC heeft inmiddels de implementatie van de nieuwe
coderingen afgerond. De betreffende OB-dragers kunnen vanaf heden dan ook
worden toegepast in de GGC.