Leescampagne Heel Nederland Leest van start met gratis boeken voor lezers

Heel Nederland Leest

Op woensdag 1 november is het startschot gegeven voor Nederlands grootste bibliotheekcampagne ‘Heel Nederland Leest’. Het doel is deze maand zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden door Sonny Boy van Annejet van der Zijl te lezen en het boek samen te bespreken. 250.000 exemplaren worden gratis uitgedeeld aan bibliotheekbezoekers. Leesclubs door het hele land hebben het boek op de agenda staan en een samenwerking met winkelketen Zeeman dragen bij aan het in gesprek gaan met elkaar over een boek. 

Grote rol voor de bibliotheek
In de maand november kunnen lezers – in de bibliotheek en ver daarbuiten – met elkaar in gesprek gaan over hetzelfde boek. Dit jaar is dat Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Dit bijzondere liefdesverhaal dat sinds 2004 al een internationaal publiek weet te bereiken, verschijnt speciaal voor Heel Nederland Leest in een nieuw jasje. Het is voor zowel leden als niet-leden gratis op te halen bij een van de deelnemende bibliotheken. Annejet van der Zijl reist deze maand langs bibliotheken door het hele land om in gesprek te gaan over haar bestseller en de thema’s die erin behandeld worden. Bibliotheken spelen een belangrijke rol tijdens de campagne om zoveel mogelijk mensen met het boek te bereiken. 

Eveline Aendekerk, directeur CPNB: ‘De campagne Heel Nederland Leest heeft als doel de sociale cohesie te vergroten door samen hetzelfde boek te lezen. En dat is vandaag helaas belangrijker dan ooit: het lezen van boeken, jezelf kunnen verplaatsen in een ander en daarover in gesprek gaan met elkaar. Samen met de bibliotheken en Annejet van der Zijl die met haar klassieker bibliotheken in het hele land bezoekt creëren we in november de grootste leesclub van Nederland. 

Nieuwe lezers bereiken met partners als Zeeman
Sonny Boy wordt dit jaar ook gepromoot in alle 450 winkels van Zeeman dankzij een nieuwe samenwerking met de textielgigant. In de campagneperiode prijken ansichtkaarten met ‘Heel Nederland Leest Sonny Boy’ op de Zeeman-toonbanken. Hiermee wordt de winkelbezoeker op het gratis boek gewezen dat ook in een grootlettereditie en een editie in makkelijke taal wordt uitgegeven.

Kasper Figee, Teamlead Branding & Campaigns Zeeman: ‘Met deze actie maakt de Heel Nederland Leest campagne het lezen van een boek toegankelijk én stimuleert het de verbinding tussen mensen. Toegankelijkheid en verbinding zijn waarden die wij als Zeeman omarmen. Met het onder de aandacht brengen van deze actie in onze 450 winkels in heel Nederland hopen wij hier een steentje aan bij te kunnen dragen.

Sonny Boy wordt ook cadeau gedaan door brillenmerk LoopLabb bij aankoop van een leesbril. 

Leesclubs door heel Nederland
Dit jaar zijn er verschillende initiatieven om tijdens Heel Nederland Leest van Nederland één grote leesclub te maken. Op lezerscommunity Hebban.nl kan elke lezer laten zien dat hij of zij meedoet aan de campagne. Een interactieve landkaart laat zien waar in Nederland het boek wordt gelezen. Al deze lezers kunnen deelnemen aan een van de twaalf online provincie-leesclubs die door Hebban georganiseerd worden om het boek te bespreken.
Daarnaast doet landelijke leescluborganisatie Senia mee en wordt het boek gepromoot in de online leesclub ‘Kroegpraat’ van auteur en podcastmaker Liesbeth Rasker, die het boek bespreekt met haar achterban van bijna 70.000 volgers. De boeken worden ook besproken bij leesclubs van de lerarenopleiding Nederlands van IvL Hogeschool Rotterdam.

Sonny Boy wordt ook ingezet in de ‘samenleesgroepen’ van Stichting Culturele Apotheek, die gericht zijn op ouderen met onder andere dementie of een migratieachtergrond. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in buurthuizen, zorginstellingen en bibliotheken.  

Ook tijdens het DPG Media evenement de WinterFair, georganiseerd door magazines Margriet en Libelle, is Annejet te gast om Sonny Boy met de bezoekers te bespreken. Annejet is ook te gast in de online Libelle Leesclub, speciaal voor Libelle lezers. 

Speciale uitgaves Heel Nederland Leest
Om iedereen mee te laten lezen komt er ook dit jaar weer een speciale grootlettereditie én een editie in makkelijke taal van Sonny Boy. De grootlettereditie bevordert het lezen onder mensen met een visuele beperking en komt tot stand in samenwerking met Fonds XL en de Vereniging Onbeperkt Lezen. De editie in makkelijke taal is voor iedereen die (nog) niet zo sterk is in lezen. Deze uitgave wordt gemaakt in samenwerking met Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en is gefinancierd door De Leescoalitie in het kader van het Leesoffensief. Er zijn 9.850 exemplaren van Sonny Boy in makkelijke taal besteld door bibliotheken. Dit zijn zo’n 3.000 exemplaren meer dan de editie vorig jaar, wat goed nieuws is voor het bereik van de campagne Heel Nederland Leest.   

Heel Nederland Leest Junior: Het Pungelhuis van Annet Huizing
Ook jongeren duiken tijdens de campagneperiode gezamenlijk een boek in. Op scholen kunnen groep 7&8 en vmbo 1&2 aan de slag met Het Pungelhuis van Annet Huizing, het boek dat is gekozen voor Heel Nederland Leest Junior. Dankzij de campagne heeft elke leerling een eigen boek waarover ze met elkaar in gesprek kunnen gaan aan de hand van speciale lessuggesties. Het Pungelhuis werd bekroond met de Thea Beckmanprijs 2022 en de Jonge Beckman 2022.  

NBD Biblion sponsor van Heel Nederland Leest
Vanaf 2021 worden alle CPNB campagnes mede mogelijk gemaakt door NBD Biblion: "NBD Biblion zet zich dagelijks in om bibliotheken zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Ze zijn dan ook met veel plezier en trots sponsor van Stichting CPNB. Alle activiteiten rondom het partnership tussen NBD Biblion en CPNB zijn gericht op het optimaal bedienen en ontzorgen van de bibliotheken. Sponsoring van de CPNB is een manier om de branche te stimuleren en bij te dragen aan het levendig houden van het Nederlandstalige boek. De bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s. Via Heel Nederland Leest, dé grootste bibliotheekcampagne van Nederland, kunnen wij onze toewijding aan het boeken- en bibliotheekvak benadrukken en onze toegevoegde waarde voor de bibliotheken laten zien door de bibliotheken te faciliteren met onze producten en diensten over Heel Nederland Leest en Heel Nederland Leest Junior."