EDIA winnaar NBD Biblion Innovatie Challenge 2020

Op 6 februari is tijdens de Landelijke Innovatiedag van de Koninklijke Bibliotheek EDIA tot winnaar uitgeroepen van de NBD Biblion Innovatie Challenge. EDIA is met de innovatie om big data te gebruiken voor het bevorderen van leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling via De Slimme Lezer, winnaar van de NBD Biblion Innovatie Challenge 2020: ‘Smart Library’ en wint daarmee een geldprijs van €10.000,- en de kans om dit idee samen met NBD Biblion in de praktijk te brengen. De Innovatie Challenge is een nieuw, jaarlijks terugkerend initiatief van NBD Biblion waarin start-ups oplossingen bedenken voor een vraagstuk vanuit bibliotheken.

De Slimme Lezer

De Slimme Lezer is een bestaande webapplicatie voor mensen die hun leesvaardigheid en woordenschat willen verbeteren door het zelfstandig lezen van actuele nieuwsartikelen. Gebruikers krijgen nu leestips voor artikelen die zijn afgestemd op hun leesvaardigheid en interesses. De applicatie zal nu worden uitgebreid met boekuittreksels en recensies die dienen als leestips en oefenmateriaal. Deze worden gepersonaliseerd op basis van automatische analyse van leesbaarheid en onderwerp. Bibliotheken kunnen door middel van deze gebruikersanalyses beter inzicht krijgen in het leesniveau en interesses van de doelgroep en daardoor hun collectie optimaliseren.

De vakjury was erg onder de indruk van de inzending van EDIA. Algemeen Directeur van NBD Biblion en tevens juryvoorzitter Nina Nannini:

“De technologie is vernieuwend maar ook beproefd, het maakt gebruik van de slimme combinatie van diverse nieuwe databronnen en kan door de inzet van taalcoaches en docenten echt bijdragen aan de verbetering van leesvaardigheid. De heldere keuze van EDIA om boeken voor deze doelgroep te ontsluiten op innovatieve wijze, sluit volgens de vakjury aan bij de kerntaken van de bibliotheek.”

Naast EDIA waren er nog vier start-ups in de race voor de titel: Audioboeken luisteren via de slimme spraakassistent van Sping, Vraag – Luister – Leer! van Datamachine, Recommender system van Tau Omega en de Bieb! app van TJ Heuvel.

Jury en publieksstem

De vijf finalisten hebben in de weken voor de finale, met behulp van bibliotheken als sparringpartner en een professionele coach uit het bedrijfsleven, tijd genomen om hun innovatie te optimaliseren voor de bibliotheeksector. Deze zijn vervolgens gepitcht tijdens de finale op donderdag 6 februari tijdens de Landelijke Innovatiedag van de Koninklijke Bibliotheek. Het aanwezige publiek heeft direct na afloop van de pitches de gelegenheid gekregen om te stemmen op hun favoriete oplossing: zij stemden met 54 stemmen van de 146 op ‘Audioboeken luisteren via de slimme spraakassistent’ van Sping. Deze stem telde voor 1/5 deel mee. Ondanks dat de publiekslieveling ook goed scoorde bij de vakjury op basis van innovatie en kwaliteit van de pitch, won deze niet. De jury stelde zich bij Sping teveel vragen over de privacy van gebruikers en het copyright van audioboeken in combinatie met Google. De adoptie van voice is getest in de bibliotheek en tot nu toe niet succesvol gebleken, dat maakte dat ondanks de ijzersterke pitch de jury voor een andere winnaar koos.

Ook de vier vakjuryleden, bestaande uit Martijn Kleppe, (Hoofd Onderzoek Koninklijke Bibliotheek), Jan David Hanrath (Architect), Annelies Bakelaar (Bestuurder Biblionet Drenthe) en Bas Boorsma (VP Cities Today Institute) hadden ieder een stem. De jury heeft de startups op vier punten beoordeeld:

  1. Kwaliteit pitch Presenteert de start-up zich professioneel, is ze deskundig en is het idee in voldoende mate doordacht? Komt de pitch deskundig over, wordt het idee goed uitgelegd en is het te begrijpen voor een breder publiek?
  2. Meerwaarde voor bibliotheken In welke mate is het idee bruikbaar en in hoeverre heeft het impact op de dienstverlening van de bibliotheek? Is het vernieuwend en duurzaam voor de dienstverlening voor de bibliotheek?
  3. Haalbaarheid / uitvoerbaarheid In welke mate is het idee uitvoerbaar en/of schaalbaar? Is het financieel uit te voeren en toekomstbestendig?
  4. Onderscheidend en/of innovatief In welke mate is er sprake van een nieuwe oplossing / toepassing binnen de branche?

Hoewel de pitch van EDIA wat moeizaam op gang kwam, was deze wel overtuigend en deskundig en zag de vakjury hier de meest schaalbare innovatie in. NBD Biblion gaat aan de slag met EDIA om te werken aan de realisatie. Daarmee werd de webapplicatie ‘Big data voor leesvaardigheid & persoonlijke ontwikkeling ’ van EDIA officieel tot winnaar uitgeroepen van de NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 ‘Smart Library’. EDIA wint hiermee een bedrag van €10.000,- en daarnaast de kans om de oplossing daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor de bibliotheken.

De inzending en de pitch van de Biep! app viel op door het enthousiasme en het plezier die de app in het lezen voor leden en niet leden kan realiseren. Niet gehinderd door enige kennis van bibliotheeksysteem-problematiek veroverden de enthousiaste start-up de sympathie van de jury die hun het komende jaar zal gaan coachen om tot een betere pitch en een realiseerbaar concept te komen.

NBD Biblion Innovatie Challenge

Stichting NBD Biblion organiseert dit jaar voor het eerst de ‘NBD Biblion Innovatie Challenge' om tegemoet te komen aan de wens om samen met bibliotheken te innoveren. Tijdens deze jaarlijkse challenge zoeken start-ups naar een oplossing voor een vraagstuk vanuit bibliotheken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen innovatieve start-ups van buiten de branche en innovatie teams binnen de branche gefaciliteerd. De eerste ‘NBD Biblion Innovatie Challenge 2020’ richt zich op 'Smart Library': Hoe kunnen we bibliotheken nog beter maken met behulp van (big) data? In totaal hebben 22 start-ups hiervoor een idee ingediend. Daarna was het aan de bibliotheekbranche om te stemmen op de favoriete oplossing. Tussen 9 december en 18 december 2019 kon de bibliotheekbranche zijn stem uitbrengen. En daar is massaal gehoor aan gegeven: maar liefst 175 aanmeldingen zijn binnengekomen om alle pitches van een beoordeling te voorzien. Vanuit al die beoordelingen is de ‘Top 5’ samengesteld. De vijf finalisten hebben vervolgens hun innovatie aan de praktijk getoetst met behulp van coachende bibliotheken en gepitcht voor een vakjury en publiek. De winnaar krijgt naast een mooie geldprijs ook de kans om de innovatie daadwerkelijk samen met NBD Biblion uit te rollen. De finale is niet het einde maar pas het begin!

Foto winnaar NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 ‘Smart Library’ (© Nikki Nooteboom)