Aanpassingen in de opmaak van het pakket Aanschafinformaties

Sinds maart bieden we het pakket aanschafinformaties aan met een nieuwe opmaak. Naar aanleiding van opmerkingen en verzoeken van bibliotheken zijn we aan de slag gegaan om nog een paar verbeteringen door te voeren.

Het betreft de volgende punten:

  • Bij fictietitels wordt de taalaanduiding nu getoond in de blauwe tabel onder "Niveau". Dit leidt tot meer duidelijkheid in met name het cluster Overige talen.
  • Bij de clusters Turks, Arabisch, Overige talen, Geluid, Luisterboeken, Daisyrom, DVD Jeugd, en Bluray wordt de opmaak van de blauwe tabel nu bepaald door de categorie (V of J) en de subcategorie (F of NF) van de titel. Voorheen werd hier steeds dezelfde blauwe tabel gebruikt zonder verder onderscheid.
  • Bindwijze is weer toegevoegd bij de winkelprijs. (GA = garenloos, GB = gebonden, IN = Ingenaaid, LO = Losbladig en RI = Ringband)
  • Winkelprijs is verwijderd bij AVM. Die was namelijk altijd  € 0,00.

Deze aanpassingen zullen we met ingang van de aanschafinformaties van 2023-1 gaan doorvoeren. Het bericht zullen we ook nog delen in de Mediaberichten bij de betreffende week.

Titel met volgnummer 292: Wijziging Taal toegevoegd bij Niveau en Bindwijze afgekort achter de winkelprijs.

NBD B - Aanschaf Informatie

Titel met volgnummer 321 en 322: Daisy rom waarbij de winkelprijs 0,00 is verwijderd en de blauwe tabel afgestemd is op de categorie (V/J)  en subcategorie (F/NF) van een titel.

NBD B - Aanschafinformatie