Aanpassing Kijkwijzer

Kijkwijzer heeft aangekondigd dat er extra leeftijdscategorieën toegevoegd worden aan de Kijkwijzercodering. Wij leveren in de digitale bestanden voor de films de toegekende
Kijkwijzer-leeftijdscategorieën mee. Deze aanduidingen worden in de GGC opgenomen in de kenmerkcode 1114. De aanduiding betreft
extra leeftijdscategorieën die aan films kunnen worden toegevoegd. Het betreft
de extra codering K14 en K18.

 

Met ingang van 14 april 2020 a.s. (a.i.-week 18) kunt u in kenmerkcode 1114 ook de leeftijdscategorieën K14 en K18 tegenkomen in de wekelijkse bestanden die worden klaargezet op de FTP-server t.b.v. de aanschafinformaties en titelbeschrijvingen of die u (in de toekomst) via de API gaat binnenhalen.

Meer informatie

Aangepaste regelgeving kunt u in de toekomst aantreffen op de website van OCLC en op de website van Kijkwijzer

Heeft u nog vragen met betrekking tot de inhoud, neem dan contact op met Bernadette Middelaar. Heeft u een technische vraag? Neem dan contact op met Jeroen Booi