Nadere bepalingen

Aard van het materiaal
Materialen die niet relevant zijn voor de bibliotheekbranche of voor het publiek van de openbare bibliotheek, kunnen niet via de verzendservice worden verspreid. Ook zal Stichting NBD Biblion geen materiaal verspreiden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het door een groot deel van de bevolking als beledigend of schokkend zal worden ervaren. Een en ander is ter beoordeling van Stichting NBD Biblion.

Garantie
Bibliotheken zijn zelfstandige organisaties en bepalen zelf op welke wijze zij hun informatiefunctie gestalte geven. De ervaring leert dat de meeste bibliotheken zich welwillend en coöperatief opstellen ten aanzien van publieksmaterialen die wij verspreiden in opdracht van derden. Stichting NBD Biblion kan echter niet garanderen dat bibliotheken de via de Verzendservice ontvangen materialen actief aanbieden aan hun bezoekers.

Kunnen we helpen?

Heb je een vraag? Onze medewerkers helpen je graag verder. Ze adviseren je waar nodig en kijken ze met je mee welk product of welke dienst bij je past.

Neem contact op