Wijziging thematrefwoord prentenboeken Anders zijn in Jezelf zijn

Al enige tijd wordt door bibliotheken discussie gevoerd over het rugetiket "Anders zijn" dat soms op prentenboeken (AP en AK) wordt geplakt. Door het maatschappelijke debat over diversiteit en inclusiviteit en de grote behoefte aan meer diverse kinderboeken, pakt die term bij bepaalde titels zeer ongelukkig uit, bijvoorbeeld bij "Ik ben bruin!" van Ashok Banker.

Na een oproep in Mediaberichten in week 16/2021 van de Aanschafinformaties en raadpleging van jeugdspecialisten van een ruim aantal bibliotheken, verspreid door het land, is de keuze teruggebracht tot de trefwoorden "Diversiteit" of "Jezelf zijn". Deze twee trefwoorden zijn nogmaals voorgelegd waarbij 85% koos voor Jezelf zijn. De meeste bibliotheken kiezen hiervoor omdat het positiever en (kind)vriendelijker klinkt en ook beter te begrijpen is voor ouders en omdat diversiteit vooral als politieke term wordt gezien. Die wordt nu veel gebruikt in het maatschappelijke debat maar is daardoor mogelijk ook meer tijdgebonden.

Na de zomervakantie zal een begin worden gemaakt met het doorvoeren van deze wijziging. Het nieuwe thema zal worden toegevoegd aan de catalogus (GGC). Als dat is geactiveerd, worden voortaan AP- en AK-prentenboeken over dit thema met "Jezelf zijn" op het lange rugetiket uitgeleverd. Ook zullen alle titels die in het verleden met Anders zijn uitgeleverd zijn, worden onderzocht en – indien van toepassing – omgezet naar Jezelf zijn. Mogelijk worden ook enkele titels waar in het verleden geen thema aan is toegekend, alsnog van het thema "Jezelf zijn" voorzien in de catalogus. Titels die in het verleden andere thema’s kregen, zoals "Emoties" of "Lichaam", zullen niet worden gewijzigd.

Zodra bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd, zal dit tijdig worden gecommuniceerd via o.a. onze nieuwsbrief en Mediaberichten; uiteraard zal ook een lijst van de gewijzigde titels worden gepubliceerd.