Bestellijsten Young Adult boeken n.a.v. Leesoffensief subsidie

Naar aanleiding van alle Leesoffensief subsidie-aanvragen bij de Koninklijke Bibliotheek werken SPN Kernteam dBos 12+ en NBD Biblion samen aan een bestellijst voor vmbocollectie. Medio juni is deze lijst gereed en beschikbaar via shop.nbdbiblion.nl zodat bibliotheken gemakkelijk een geschikte collectie kunnen bestellen. Zodra de lijst online gepubliceerd is zullen we hierover nog een bericht sturen.

De subsidie

In het eerste kwartaal van 2021 deden 128 bibliotheken een aanvraag bij de KB voor een leesoffensief subsidie van € 10.000,- Deze subsidie moest gericht zijn op de doelgroep vmbo-jongeren, jongens of meertalige kinderen. De subsidie kon gericht zijn op collectie, expertise of activiteiten. Of een combinatie van doelgroepen en focus.

Overkoepelende thema’s

Het kernteam heeft alle aanvragen bekeken en de gemeenschappelijk thema’s met behulp van de POI’s bekeken en in kaart gebracht. Hierdoor kunnen overkoepelende thema’s gezamenlijk opgepakt worden. Ook kunnen bibliotheken met dezelfde focus samenwerking zoeken en van elkaar leren.

Collectie

Bij veel subsidie aanvragen is een bedrag uitgetrokken voor aanschaf van aanvullende collectie. Grotendeels gaat het om een aantrekkelijke collectie Young Adult boeken voor de vmbo-lezer, veelal jongens. NBD Biblion stelt samen met het kernteam een bestellijst voor vmbocollectie samen. Deze is medio juni beschikbaar voor alle bibliotheken.