De literatuurlijst

Leerlingen in de bovenbouw havo en vwo lezen literatuur als onderdeel van hun examen. Als docent begeleidt je de leerlingen daarbij. Een uitdagend vraagstuk is vaak: Welke boeken mogen de leerlingen lezen? NBD Biblion zet de achtergrondinformatie voor je op een rij en geeft wellicht een andere kijk op de keuze voor boeken op de lijst.

In het whitepaper is verschillende informatie te vinden waarmee je een literatuurlijst kunt samenstellen die leerlingen aanspreekt. Zo worden er onder andere tips gegeven over hoe er gedifferentieerd kan worden tussen de leeslijsten van havo en vwo. Wij geven alvast twee tips weg:

  1. Door een onderscheid te maken tussen de te lezen teksttypen. Bijvoorbeeld: op het vwo meer en complexere volwassenliteratuur, op havo mag ook nog adolescentenliteratuur op de lijst.
  2. Door een onderscheid te maken tussen de eisen die aan de teksten worden gesteld ten aanzien van structuur, thematiek, inhoud en taalgebruik.

Download het whitepaper om alle tips te lezen!

Op zoek naar een ander onderwerp?

Whitepapers