Veelgestelde vragen

over het digitaliseren van recensie-exemplaren

Waarom specifiek drukbestanden?
NBD Biblion heeft drukbestanden nodig voor het digitaal uitlezen van de recensie-exemplaren. NBD Biblion gebruikt deze digitale bestanden niet voor het drukken van boeken, maar juist voor het analyseren van de inhoud.

Waar moeten de drukbestanden aan voldoen?
•  Kant-en-klare drukbestanden van binnenwerk en omslag, minimaal 300 DPI (hoge resolutie pdf-formaat).
•  Omslag inclusief uniforme snijtekens en flapteksten.

Wat gebeurt er met mijn drukbestand?
Deze wordt in een veilige omgeving (ftp-server met beperkte toegang) geplaatst, op kwaliteit gecontroleerd om vervolgens machinaal uit te lezen.

Is dit veilig?
Ja, het gebruik van een ftp-server is een afgeschermde omgeving waar externen niet bij kunnen. 

Dus hoef ik geen fysieke exemplaren meer te sturen?
Jawel, naast het sturen van digitale exemplaren dienen de recensie-exemplaren van iedere nieuwe titel voorlopig ook fysiek aangeleverd te worden.

Wanneer verandert dit?
Dit verandert pas wanneer NBD Biblion je hierover informeert. In dit stadium van de ontwikkeling kunnen we nog niet aangeven wanneer we in het geheel overgaan op digitale recensie-exemplaren en dus het fysiek toesturen niet meer nodig is. 

Kan een externe partij ook drukbestanden voor mij uploaden?
Ja dat is mogelijk, inloggegevens zijn op te vragen via uitgevers@nbdbiblion.nl.

Waar kan ik andere vragen stellen?
Voor vragen over het uploaden van bestanden, de ftps-server en het wijzigen van jouw wachtwoord, kun je terecht bij uitgevers@nbdbiblion.nl. Ook als je jouw wachtwoord bent vergeten.

Wat houdt het precies in?

Het project Digitale recensie-exemplaren is het automatisch metadateren door middel van kunstmatige intelligentie om zo bibliotheken sneller, efficiënter en meer gestandaardiseerd te voorzien van bibliografische informatie. Lees hier meer informatie.