De informatie in dit e-mailbericht is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien het e-mailbericht niet voor jou is bestemd en bij vergissing bij jou terecht is gekomen verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen en het bericht te vernietigen. Verspreiding, openbaarmaking of gebruik van de inhoud van het e-mailbericht is niet toegestaan.

NBD Biblion erkent het belang van privacy en vindt het belangrijk dat je gegevens goed worden beschermd. NBD Biblion houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen. Voor meer informatie hierover, zie ons privacy-statement.

English
The information in this email is strictly personal and confidential and is intended solely for the addressee(s). If the email is not intended for you and you have received this by mistake, we request that you contact us immediately and destroy the message. Distribution, disclosure or use of the contents of the email is not permitted.

NBD Biblion recognizes the importance of privacy and finds t important that your data is properly protected. NBD Biblion adheres to the requirements of the AVG. For more information about this, see our privacy statement.