Collectioneren: Samenwerking & Innovatie

Hoe komt de collectie in de toekomst het beste bij het publiek terecht? Hoe zorg je dat programma en collectie samenkomen? Met welke collega’s of mensen in het veld kun je hiervoor samenwerken?  
Tijdens Collectioneren: Samenwerking & Innovatie stimuleren we je om nieuwe paden te bewandelen en innovatief te denken met als doel de collectie zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

De Design Thinking-methode vormt de basis van deze module. Deze methodiek helpt je om te onderzoeken wat wel of niet werkt, en hoe je anderen het beste kunt meenemen in je ideeën. Hiermee is de cursus zeer praktisch van opzet. Je gaat actief samenwerkingen opzoeken, prototypes ontwikkelen en deze testen en verbeteren.  

Voorheen werd deze opleiding 'Module 3' genoemd. Deze gaat nu verder onder een vernieuwde titel. 

 Aanmelden najaar 2024 

bibliot

Programma 

In vier bijeenkomsten en één online bijeenkomst gaan we in op urgente en actuele vraagstukken rondom de bibliotheek van de toekomst. Verschillende gastsprekers zullen vanuit hun eigen praktijkervaring hun kennis en ervaringen delen.   

 • Onlinebijeenkomst: Kennismaking en introductie online leeromgeving 
 • Bijeenkomst 1: Introductie in Design Thinking 
 • Bijeenkomst 2: De bibliotheek als third place & space  
 • Bijeenkomst 3: Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid 
 • Bijeenkomst 4: De toekomst van collectie    
   

Zoals hierboven al omschreven is de module praktisch van opzet. Je maakt elke bijeenkomst deelopdrachten, en werkt zo stapsgewijs toe naar de eindopdracht. 

In samenwerking met collega’s en/of externe samenwerkingspartners bedenk je een initiatief of innovatie, in lijn met de missie en visie van je organisatie. Tijdens deze cursus onderzoek je op iteratieve wijze de vruchtbaarheid van je idee en de vorm die daar het beste bij past.  
 

Module 3
Module 3

Data en locaties 

 • Onlinebijeenkomst: donderdag 19 september 10:00 – 11:00 uur 
 • Bijeenkomst 1: donderdag 26 september 10:00 – 17:00 uur 
 • Bijeenkomst 2: donderdag 7 november 10:00 – 17:00 uur 
 • Bijeenkomst 3: donderdag 12 december 10:00 – 17:00 uur 
 • Bijeenkomst 4: donderdag 30 januari 10:00 – 17:00 uur   

De locaties worden op een later moment bekendgemaakt. 

Kosten

 • 1.450,- euro ex btw, gehele cursus, inclusief lunch & koffie en thee. 

Aanmelden najaar 2024 

Met een klant in de winkel

Tijdsinvestering

Tijdens deze cursus moet je flink aan de slag. Je gaat een verbeteridee bedenken en stapsgewijs uitvoeren. Al doende kom je tot een goedwerkend prototype in je eigen bibliotheek. We hebben gemerkt dat dit best wel wat tijd en energie kost. Daarnaast zijn er nog algemene opdrachten en achtergrondinformatie die je tot je moet nemen. Houd rekening met 10-20 uur tijd naast de fysieke bijeenkomsten. 

We raden je aan om deze tijd vooraf goed in te plannen in je agenda en indien nodig met je leidinggevende te bespreken. 

David


David Rozema hoofddocent module 3 en collectieadviseur voor Probiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland. Hiervoor werkte hij als collectiespecialist voor Bibliotheek Waterland. David is lid van de Koersgroep Collectie, die voortkomt uit de netwerkagenda. Ook maakt hij deel uit van het Kernteam voor de Bibliotheek op School voortgezet onderwijs. Zijn missie is om de ‘collectiespecialist 2.0 van de toekomst’ binnen en buiten de bibliotheek op te leiden. David is ook actief als blogger, onder meer over controversiële boeken of niet-lezende pubers. Ook nam hij een podcast op met jongerenexperts van Bibliotheek Aanzet. 

margreet


Margreet Zeeders adviseur collectie bij Fers, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Friesland. Margreet is in 2018 begonnen in deze functie. Sindsdien heeft zij een toekomstvisie geformuleerd op de (rol van) collectie in de maatschappelijk educatieve bibliotheek. Ze werkt deze nieuwe visie momenteel uit voor én met de Friese bibliotheken.  

 

Opleidingsvoorwaarden 

Om te slagen voor Collectioneren: Samenwerking & Innovatie zijn de volgende punten van belang: 

 1. Alle opdrachten moeten op tijd worden ingeleverd en op tenminste 80% moet met een voldoende worden afgerond. 
  De eindopdracht komt hier nog los bij en is verplicht om met een voldoende af te ronden. 
 2. Er mag maximaal 1 bijeenkomst worden gemist (vanwege bijvoorbeeld ziekte of een andere reden).  
  De opdrachten van de gemiste bijeenkomst moeten wél ingeleverd worden. Geef graag tijdig aan wanneer je niet aanwezig kunt zijn. 
 3. Deelnemers die de cursus succesvol afronden, krijgen een certificaat per post toegestuurd. 

Heb je vragen over Collectioneren: Samenwerking & Innovatie? Mail dan naar opleidingen@nbdbiblion.nl