Collectioneren: Samenwerking & Innovatie

Hoe komt de collectie in de toekomst het beste bij het publiek terecht? Met welke collega’s of mensen in het veld kun je hiervoor samenwerken? Tijdens Collectioneren: Samenwerking & Innovatie stimuleren we je om nieuwe paden te bewandelen en innovatief te denken met als doel de collectie zo optimaal mogelijk te gebruiken. 
De Design Thinking-methode vormt de basis van deze module. Deze methodiek helpt je om te onderzoeken wat wel of niet werkt, en hoe je anderen het beste kunt meenemen in je ideeën. 

Voorheen werd deze opleiding 'Module 3' genoemd. Deze gaat nu verder onder een vernieuwde titel.

 Aanmelden najaar 2024 

bibliot

Programma 

In vier bijeenkomsten op inspirerende locaties en 1 onlinebijeenkomst gaan we in op urgente en actuele vraagstukken rondom de bibliotheek van de toekomst. Verschillende gastsprekers zullen vanuit hun eigen praktijkervaring hun kennis en ervaringen delen.  

Onlinebijeenkomst: Introductie & praktische oefening met de Design Thinking methode 
Bijeenkomst 1: De collectie: waarden & democratie en digitale ontwikkelingen 
Bijeenkomst 2: De bibliotheek als third place & space 
Bijeenkomst 3: Diversiteit & inclusie
Bijeenkomst 4: Collectiebeheer: inspiratie uit andere sectoren

De module is praktisch van opzet. Je maakt elke bijeenkomst deelopdrachten, en werkt zo stapsgewijs toe naar de eindopdracht. Je formuleert daarbij een visie op de rol van de collectie van de bibliotheek in de toekomst, waarbij je jouw eigen praktijk als uitgangspunt neemt.
In samenwerking met collega’s en/of externe samenwerkingspartners bedenk je een initiatief of innovatie, in lijn met de missie en visie van je organisatie. Tijdens deze cursus  onderzoek je op iteratieve wijze de vruchtbaarheid van je idee en de vorm die daar het beste bij past. 
De vorm waarin je je plannen presenteert naar de deelnemers en docenten van de cursus is open. Foto’s, een filmpje, een podcastaflevering of gewoon op papier – je bent vrij om anderen op de meest passende wijze mee te nemen in je ideeën. 
 

Module 3
Module 3

Cursusdata Najaar:

Wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Kosten

  • 1.450,- euro ex btw, inclusief lunch & koffie en thee
  • Staffelkorting: voor wie de Basiscursus Collectioneren en Collectioneren: Samenwerking & Innovatie wil volgen, bieden we staffelkorting. Kosten: 2.900,- euro ex btw. 

Aanmelden najaar 2024 

Met een klant in de winkel

Tijdsinvestering

Tijdens deze cursus moet je flink aan de slag. Je werkt elke bijeenkomst aan je eigen opdracht, daarnaast moet je rekening houden met 8-16 uur extra tijd die je tussen de bijeenkomsten nodig hebt om te werken aan je eigen opdracht en om achtergrondinformatie te lezen. 
We raden je aan om deze tijd vooraf goed in te plannen in je agenda en indien nodig met je leidinggevende te bespreken.

David


David Rozema hoofddocent module 3 en collectieadviseur voor Probiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland. Hiervoor werkte hij als collectiespecialist voor Bibliotheek Waterland. David is lid van de Koersgroep Collectie, die voortkomt uit de netwerkagenda. Ook maakt hij deel uit van het Kernteam voor de Bibliotheek op School voortgezet onderwijs. Zijn missie is om de ‘collectiespecialist 2.0 van de toekomst’ binnen en buiten de bibliotheek op te leiden. David is ook actief als blogger, onder meer over controversiële boeken of niet-lezende pubers. Ook nam hij een podcast op met jongerenexperts van Bibliotheek Aanzet. 

margreet


Margreet Zeeders adviseur collectie bij Fers, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Friesland. Margreet is in 2018 begonnen in deze functie. Sindsdien heeft zij een toekomstvisie geformuleerd op de (rol van) collectie in de maatschappelijk educatieve bibliotheek. Ze werkt deze nieuwe visie momenteel uit voor én met de Friese bibliotheken.