Vragen over 

aanschafinformatieteksten en recensies.

- Wat is de functie van de aanschafinformatieteksten?

De korte, onafhankelijke recensies van nieuw verschenen en pas herdrukte media als boeken, dvd’s, luisterboeken en games zijn in eerste instantie bedoeld voor de selectie medewerkers in openbare bibliotheken. Op basis van deze informatie, voorzien van een beargumenteerd waardeoordeel, kan de selectie medewerker een adequate keuze voor zijn collectie maken. Officieel heten ze daarom ook ‘aanschafinformaties’ (a.i.’s). De korte recensies hebben ook een ruimer gebruik. Zo kan de bibliotheekgebruiker ze als extra informatie raadplegen op de site van zijn plaatselijke bibliotheek en worden ze gebruikt voor selecties voor het basis- en voortgezet onderwijs. 

- Hoeveel titels worden besproken?

NBD Biblion verzorgt op jaarbasis zo’n 15.000 recensies van boeken, voornamelijk Nederlandstalige titels, maar ook ca. 1.500 Franse, Duitse, Engelse en Spaanse fictie. Het aanbod dvd’s, luisterboeken, games etc. omvat ruim 3.000 titels.

- Welke titels worden besproken?

NBD Biblion maakt een (ruime) keuze uit het marktaanbod op basis van bruikbaarheid voor de collecties van openbare bibliotheken. NBD Biblion kent geen verplichting om alle ter recensie ontvangen titels in bewerking te nemen. Zo vallen bij boeken bijv. veel wetenschappelijke uitgaven, zoals dissertaties, af, evenals uitgaven van uitsluitend lokaal belang. Verder gelden voor de titelkeuze ook praktische criteria: een werkboek met invuloefeningen is minder geschikt om uitgeleend te worden. Uitgaven in eigen beheer gepubliceerd worden niet zondermeer in behandeling genomen. De selectie binnen dit aanbod wordt, net als bij uitgaven van ‘klassieke’ uitgeverijen, bepaald door de voorkeur van de bibliotheken. De ervaring leert dat veel van deze uitgaven door onderwerp en/of opzet/uitwerking van minder belang zijn voor de collectie van openbare bibliotheken. Als een van deze titels zich op de een of andere manier heeft bewezen, bijv. door een aanbeveling van een deskundige in de media, kan NBD Biblion alsnog tot recensering overgaan. Wanneer uw titel niet in ons aanbod wordt opgenomen ontvangt u hierover bericht. Helaas kunnen wij geen recensie-exemplaren retour sturen.

Waarom zijn de recensies zo kort?

Bij een lengte van circa 1.100 tekens is de term ‘recensie’ aan de ruime kant. De recensies moeten echter wel zo kernachtig zijn, omdat de bibliothecaris er wekelijks een paar honderd van moet kunnen doornemen. In het optionele Bibliotheekadvies kan de redactie zonodig extra informatie opnemen zoals herdrukadviezen, vergelijking met soortgelijke titels en geschiktheid voor specifieke doelgroepen in openbare bibliotheken.

Mag een recensent een persoonlijk oordeel geven?

De NBD Biblion recensies zijn meer dan een zakelijke aankondiging. Naast een duidelijke samenvatting van de inhoud wordt ook een oordeel gevraagd aan de recensent. Allereerst over de geschiktheid van het medium voor de doelgroep, dus de bruikbaarheid ervan in de openbare bibliotheek. Afgesloten wordt met een beargumenteerd waardeoordeel, waarin zowel positieve als kritische elementen zijn terug te vinden. In dat oordeel mogen natuurlijk geen oneigenlijke elementen sluipen. Daarom wordt standaard bij elke titel aan de recensent gevraagd of er overwegingen zijn om een andere recensent in te schakelen. Een persoonlijke betrokkenheid van de recensent bij auteur of titel of controversioneel onderwerp kunnen hiervoor aanleiding zijn.

Kan protest worden aangetekend tegen een recensie?

Uitgevers, auteurs en andere direct betrokkenen kunnen binnen een halfjaar na publicatie van de recensietekst bezwaar maken tegen de bespreking op basis van een juridisch getoetste bezwaarprocedure. Dan moet het wel gaan om concrete fouten in de recensie of om een aantoonbaar discutabel oordeel van de recensent, bijvoorbeeld op basis van andere recensies. De volledige tekst van de bezwaarprocedure vindt u terug onder de Algemene voorwaarden.

Is uw vraag hiermee nog niet beantwoord?

De medewerkers van onderstaande afdelingen helpen u dan graag verder:

Wij zijn uiteraard ook telefonisch bereikbaar: (079) 3440 344.