Vragen over 

aanschafinformatieteksten

- Wat is de functie van de aanschafinformatieteksten?

De korte, onafhankelijke teksten van nieuw verschenen en pas herdrukte media als boeken, dvd’s, luisterboeken en games zijn in eerste instantie bedoeld voor de selectiemedewerkers in openbare bibliotheken. Op basis van deze informatie kan de selectiemedewerker een adequate keuze voor zijn collectie maken. Officieel heten ze daarom ook ‘aanschafinformaties’ (a.i.’s). De korte teksten hebben ook een ruimer gebruik. Zo kan de bibliotheekgebruiker ze als extra informatie raadplegen op de site van zijn plaatselijke bibliotheek en worden ze gebruikt voor selecties voor het basis- en voortgezet onderwijs. 

- Hoeveel titels worden besproken?

NBD Biblion verzorgt op jaarbasis van zo’n 15.000 boeken de aanschafinformatie, voornamelijk Nederlandstalige titels, maar ook ca. 1.500 Franse, Duitse, Engelse en Spaanse fictie. Het aanbod dvd’s, luisterboeken, games etc. omvat ruim 3.000 titels.

- Welke titels worden besproken?

NBD Biblion maakt een (ruime) keuze uit het marktaanbod op basis van bruikbaarheid voor de collecties van openbare bibliotheken. NBD Biblion kent geen verplichting om alle aangeboden titels in bewerking te nemen. Zo vallen bij boeken bijv. veel wetenschappelijke uitgaven, zoals dissertaties, af, evenals uitgaven van uitsluitend lokaal belang. Verder gelden voor de titelkeuze ook praktische criteria: een werkboek met invuloefeningen is minder geschikt om uitgeleend te worden. Uitgaven in eigen beheer gepubliceerd worden niet zondermeer in behandeling genomen. De selectie binnen dit aanbod wordt, net als bij uitgaven van ‘klassieke’ uitgeverijen, bepaald door de voorkeur van de bibliotheken. De ervaring leert dat veel van deze uitgaven door onderwerp en/of opzet/uitwerking van minder belang zijn voor de collectie van openbare bibliotheken. Als een van deze titels zich op de een of andere manier heeft bewezen, bijv. door een aanbeveling van een deskundige in de media, kan NBD Biblion alsnog tot verwerking overgaan. Wanneer jouw titel niet in ons aanbod wordt opgenomen ontvangt je hierover bericht. Helaas kunnen wij geen recensie-exemplaren retour sturen.

Waarom zijn de aanschafinformatieteksten zo kort?

De aanschafinformatieteksten moeten zo kernachtig zijn, omdat de bibliothecaris er wekelijks een paar honderd van moet kunnen doornemen. In het optionele Bibliotheekadvies kunnen we zo nodig extra informatie opnemen, zoals herdrukadviezen, vergelijking met soortgelijke titels en geschiktheid voor specifieke doelgroepen in openbare bibliotheken.

Kan protest worden aangetekend tegen een aanschafinformatietekst?

Uitgevers, auteurs en andere direct betrokkenen kunnen binnen een halfjaar na publicatie van de aanschafinformatietekst bezwaar maken tegen de tekst op basis van een juridisch getoetste bezwaarprocedure. Dan moet het wel gaan om concrete fouten in de tekst of om een aantoonbaar discutabel oordeel, bijvoorbeeld op basis van andere recensies. De volledige tekst van de bezwaarprocedure vindt je terug onder de Algemene voorwaarden.

Is jouw vraag hiermee nog niet beantwoord?

De medewerkers van onderstaande afdelingen helpen je dan graag verder:

Wij zijn uiteraard ook telefonisch bereikbaar: (079) 3440 344.