Opleiding Collectioneren Module 3

Hoe komt de collectie in de toekomst het beste bij het publiek terecht? Met welke collega’s of mensen in het veld kun je hiervoor samenwerken? Tijdens module 3 stimuleren we je om nieuwe paden te bewandelen en innovatief te denken. Met als doel de collectie zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

De Design Thinking methode vormt de basis van deze module. Deze methodiek helpt je om te onderzoeken wat wel of niet werkt, en hoe je anderen het beste kunt meenemen in je ideeën. 

Aanmelden module 3 nog enkele plekken beschikbaar

Module 3

Wat komt aan bod?

In vier bijeenkomsten op inspirerende locaties en 1 onlinebijeenkomst gaan we in op urgente en actuele vraagstukken rondom de bibliotheek van de toekomst. Verschillende gastsprekers zullen vanuit hun eigen praktijkervaring hun kennis en ervaringen delen.

We kijken naar trends binnen de branche en bibliotheek. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

  • Digitalisering en AI
  • Maatschappelijke ontwikkelingen en de bibliotheek als third place & space
  • Inclusie & diversiteit.

Praktisch en inspirerend

De module is praktisch van opzet. Je maakt elke bijeenkomst deelopdrachten, en werkt zo stapsgewijs toe naar de eindopdracht. Je formuleert daarbij een visie op de rol van de collectie van de bibliotheek in de toekomst, waarbij je jouw eigen praktijk als uitgangspunt neemt.

In samenwerking met collega’s en/of externe samenwerkingspartners bedenk je een initiatief of innovatie, in lijn met de missie en visie van je organisatie. Tijdens de module onderzoek je op iteratieve wijze de vruchtbaarheid van je idee en de vorm die daar het beste bij past. 

Ook de vorm waarin je je plannen presenteert naar de deelnemers en docenten van de cursus is open. Foto’s, een filmpje, een podcastaflevering of gewoon op papier – je bent vrij om anderen op de meest passende wijze mee te nemen in je ideeën. 

Module 3
Module 3

Cursusdata

Maandag 30 oktober 2024 |extra online kick-off | 13 - 14.30 | Oefening in Design Thinking
Dinsdag 31 oktober 2023 | Stadkamer Zwolle | 10 - 16 uur
Donderdag 14 december 2023 | op locatie| 10 - 16 uur
Donderdag 18 januari 2024 | op locatie | 10 - 16 uur
Donderdag 15 februari 2024 | Beeld en Geluid, Hilversum | 10 - 16 uur

Kosten: € 1.290 per persoon

Aanmelden module 3 nog enkele plekken beschikbaar

David


David Rozema hoofddocent module 3 en collectieadviseur voor Probiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland. Hiervoor werkte hij als collectiespecialist voor Bibliotheek Waterland. David is lid van de Koersgroep Collectie, die voortkomt uit de netwerkagenda. Ook maakt hij deel uit van het Kernteam voor de Bibliotheek op School voortgezet onderwijs. Zijn missie is om de ‘collectiespecialist 2.0 van de toekomst’ binnen en buiten de bibliotheek op te leiden. David is ook actief als blogger, onder meer over controversiële boeken of niet-lezende pubers. Ook nam hij een podcast op met jongerenexperts van Bibliotheek Aanzet. 

margreet


Margreet Zeeders adviseur collectie bij Fers, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Friesland. Margreet is in 2018 begonnen in deze functie. Sindsdien heeft zij een toekomstvisie geformuleerd op de (rol van) collectie in de maatschappelijk educatieve bibliotheek. Ze werkt deze nieuwe visie momenteel uit voor én met de Friese bibliotheken.