Opleiding Collectioneren Module 3

De inhoud van module 3 bepalen we begin 2023. Onderstaande onderwerpen zijn onder voorbehoud. In module 3 kijken we naar externe belanghebbenden van de bibliotheek en de trends van het collectioneren binnen de branche. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Trends en innovaties binnen de branche en binnen de bibliotheek (denk aan de maatschappelijke rol van de bibliotheek en Artificial Intelligence)
  • Externe belanghebbenden en toeleiders in relatie tot de collectie
  • Personeel en organisatie binnen de bibliotheek

Hou mij op de hoogte Reserveer alvast een plek voor het najaar 2023