Opleiding Collectioneren Module 1

In module 1 leer je de basis van het collectioneren. Je stelt een collectieplan en -profiel op voor (een vestiging van) je eigen bibliotheek. Aan het eind van de module ben je in staat te werken met de eigen collectie, deze samen te stellen, te optimaliseren en te rationaliseren.

Direct aanmelden  (start voorjaar 2024)

Voor wie?

Benieuwd of de leerstof goed aansluit bij jouw kennisbehoefte? Tijdens de verschillende bijeenkomsten behandelen we de volgende stof:

Bijeenkomst 1
 • Je leert wat een collectie is. Welke typen content er zijn  en welke vormen van collectioneren.
 • Je ontwikkelt een visie op de kwaliteit van je collectie. Wat maakt een collectie goed?
 • Je neemt kennis van de branche en hoe de verschillende belanghebbenden zich tot elkaar verhouden (landelijk, regionaal, lokaal). 
 • Je verdiept je in landelijke afspraken en de ambities die leven zoals onder meer het landelijk collectieplan en de netwerkagenda.
Bijeenkomst 2
 • Je raakt vertrouwd met de kerntaken van de bibliotheek, zoals omschreven in de Wsob, om die te herkennen in je eigen bibliotheek. 
 • Je leert je werkgebied in kaart te brengen en je kunt hieruit conclusies trekken voor je collectie. 
 • Je leert wat een collectieplan is. 
 • Je leert wat een collectieprofiel is, en hoe deze zich verhoudt tot het collectieplan. 
Bijeenkomst 3
 • Je leert de belangrijkste kengetallen van een collectie zelf te berekenen. 
 • Je krijgt inzicht in rapportages en je leert cijfers over uitleen, inkoop en collectie te koppelen aan het collectiebeleid en het profiel.  
 • Je snapt hoe het budget van je bibliotheek is opgebouwd. 
 • Je raakt vertrouwd met de criteria die je bij het saneren kunt gebruiken.

Laatste bijeenkomst

Gedurende het volgen van module 1, werk je toe naar de eindopdracht: het maken van een collectieprofiel en collectieplan voor je eigen vestiging. In de verschillende bijeenkomsten laten de docenten zien waar je de informatie kunt vinden en hoe je deze moet gebruiken. In de laatste bijeenkomst ga je in kleine groepjes de collectieplannen bespreken.

Bij het collectieplan maak je gebruik van de volgende kaders:

 • Uit de wettelijke taken (WSOB) en gemeentelijke/provinciale doelstellingen volgt de opdracht van de bibliotheek.  
 • Deze wordt lokaal vormgegeven in de vorm van een beleidsplan met doelstellingen voor de hele bibliotheek.  
 • Daarnaast gelden voor de collectie de landelijke afspraken van het Gezamenlijk Collectieplan van de Koninklijke bibliotheek.  
 • Elke bibliotheek staat in haar eigen werkgebied. Daarin zijn een aantal doelgroepen te vinden die mogelijk beter bediend kunnen worden. 
 • Ook heeft elke bibliotheek andere activiteiten waarin de collectie een rol speelt.  

Bij het collectieprofiel maak je gebruik van diverse kengetallen en budgetten en kom je tot een cijfermatige uitwerking van je plan.
NB: Personen met dyscalculie dienen een zorgvuldige afweging te maken bij deelname aan module 1, aangezien cijfermatig werken een belangrijk onderdeel vormt van de lesstof.
 

"Ik zou Module 1 zeker aanraden aan anderen! De goede opbouw van de cursus, het intensieve contact met collega's en de zeer ervaren docenten maken het tot een prachtig geheel. Plus het bezoeken van de diverse bibliotheken. Super goed over nagedacht."
Deelnemer Module 1
Periode oktober - december 2022

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten: 1 online introductiebijeenkomst (1 uur) en 4 bijeenkomsten (dag) op locatie
Kosten per persoon: € 990 exclusief btw
Geschatte tijdsinvestering: 5 -10 uur voorbereiding per bijeenkomst en 10 - 20 uur voor de eindopdracht

Het programma van de fysieke bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
10.00 - 12.00 uur ochtendprogramma
12.00 - 13.00 uur pauze
13.00 - 15.00 uur middagprogramma
15.00 - 16.00 uur rondleiding door de bibliotheek

De groep die in het najaar 2023 gaat starten is vol! 
In het voorjaar van 2024 start er weer een nieuwe groep.

Aanmelden(start voorjaar 2024 - nog 15 plekken)

"Alle drie de docenten zijn zeer deskundig en ze gaven voldoende ruimte voor vragen en duidelijke uitleg."
Deelnemer Module 1
Periode: oktober - december 2022

Cursusdata & locaties

Najaar 2023 (deze groep is VOL)
Woensdag 6 september | online | 10 - 11 uur
Woensdag 20 september | Koninklijke Bibliotheek Den Haag | 10 - 16 uur
Donderdag 12 oktober | Bibliotheek Utrecht | 10 - 16 uur
Woensdag 8 november | Bibliotheek Midden Brabant Tilburg | 10 - 16 uur
Donderdag 7 december  | OBA Amsterdam | 10 - 16 uur

In het voorjaar van 2024 starten we weer met een nieuwe groep. Data volgen in het najaar 2023.

Aanmelden  (start voorjaar 2024 - nog 15 plekken)

Docenten

Anne van den Dool docent bij opleiding Collectioneren

Anne van den Dool is cultureel communicatieprofessional, auteur en collectieadviseur. Zij was betrokken bij collectietrajecten van onder meer de OBA, de Bibliotheek Utrecht, BiblioPlus en Fers.

Bert Fleer docent opleiding Collectioneren

Bert Fleer is gedurende 42 jaar werkzaam geweest in het bibliotheekwerk in Fryslân en Flevoland in 15 verschillende functies (van assistent bibliothecaris op de bibliobus tot directeur bestuurder van bibliotheekorganisaties). Al een paar jaar met pensioen maar als ZZP-er nog steeds actief in het bibliotheekwerk met name op het gebied van collectionering. 

Anne Buteijn

Anne Buteijn is afdelingshoofd Kennisdiensten & Collecties bij ZB Bibliotheek van Zeeland. Werkzaam sinds 1996 in de bibliotheekbranche in verschillende functies altijd gerelateerd aan collecties.