Wij geloven in de kracht van bibliotheken. In de verhalen die in de bibliotheken te vinden zijn. In de verhalen die leesbevordering en leesplezier stimuleren.